Hjem

21. desember er ikke slutten, men begynnelsen

- 21. desember er ikke slutten, men begynnelsen

Noen hamstrer forsyninger til «Dommedag» på fredag, men forsker sier at denne datoen på Mayakalenderen bare markerer overgangen til en ny periode.

Av Edla Netland - Torsdag 20.12.2012, kl. 07:40

Fra: abc-nyheter.

 

Kommentar ved evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

 

Det er innlysende klart og udiskutabelt, at slike profetier kan være sannferdige, DET ER DE IKKE!

Vi skal merke oss Mayaprofetenes kalendervrøvl, hvordan de, slik som Jehovas Vitner, redigerer og forandrer på tingene, når det ikke skjer, eller når det begynner og brenner under beinene deres, fordi at de ser, eller føler at de er på usikker grunn.

”Men forskere sier at denne datoen p Mayakalenderen bare markerer overgangen til en ny periode.”

Det faktiske forholdet er dette, en ny periode, verdensperiode, en eller to nye verdensperioder, la oss se litt på det.

Nr. 1. Når Antikrist trer frem, da vil han opprette en ny verdensregjering, som vi kanskje kan beskrive som en ny periode, verdensperiode, hvor de antikristelige lover og samfunnsendringer skal finne sted. Men rett før det skjer, forventes en stor begivenhet, nemlig bortrykkelsen av den troende Guds menighet på jorden. Derfor må Mayakalenderens profeter, rimeligvis relateres opp til den antikristelige tiden på jorden, den store trengsel som eventuelt blir deres nye periode – tidsperiode. Det er helt ut, rimelig å si at Mayakalenderens profeter og kalenderens innhold i hvert fall har okkulte og antikristelige røtter i seg. Da det er kunn okkulte åndsretninger, og religiøse overåndelige galninger, som tar seg den uåndelige, men antikristelige, okkulte frihet, og profeterer om dommedag i morgen 21. 12. 2012. Dersom at dette vrøvlet skulle stemme, da er og vel også Kristi menighet rykket bort før midnatt i dag, den 20. 12. 2012. Det stemmer heller ikke, nemlig fordi at verken dommedag eller andre dager i slike ekstreme profetier, stemmer ikke i det hele tatt. Når det profeteres om fastsatte datoer, og lignende, kan man i hvert fall være helt trygg på at noe av dette ikke skjer.

Nr. 2. Det neste eksemplet på en ny periode – verdensperiode, den kommer etter bortrykkelsen, som skjer forut for Antikristens fremtreden på jorden. Deretter i den antikristelige perioden på jorden som kalles den store trengsel, etter denne, kommer Jesus med alle Sine Hellige ned på Oljeberget, for å tilintetgjøre, Djevelen, Antikrist og den falske Profet, tilintetgjøre denne falske treenigheten. Deretter oppretter Herren Jesus Kristus det etterlengtede fredsriket – tusenårsriket, hvor de mennesker som da skal leve der, skal leve i fred og fordragelighet, uten falske profetier, heller ikke noen flere falske kristuser eller annen forførende ondskap. Men når denne nye Kristi tidsepoke – verdensordning med himmelsk innflytelse, og Herren Jesus Kristus som Konge kommer, da opplever denne jorden, endelig som løftene gir om en virkelig verdensfred, uten grenser i det hele tatt!

Bibelen sier: Åpenb. 21: 5b. Se, Jeg (Jesus) gjør alle ting nye!”

Er dere med på den? Det blir i hvert fall en nyhet , en ny periode, en ny verdensperiode, en ny verdensordning, en ny verdensregjering, med Jesus Kristus som rettferdighetens Konge og Herre! Amen! Amen!