Hjem

Rikdomenes forgjengelighet

RIKDOMMENS FORGJENGELIGHET.

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Det som vi alle mer eller mindre er opptatt av i dag, for vi er alle involvert, så er det hvem som kan grave til seg mest mulig, av denne verdens forgjengelige rikdommer, det være seg penger, store eiendommer, men alt dette gagner oss ikke hva det åndelige livets evighet angår. Tvert imot kan det føre til fortapelse i verste fall!

Nå stuper pundet

I forrige uke raste den britiske valutaen ned til det svakeste nivået målt mot kronen siden 1976, men i dag ble også dét bunnivået slått.

http://www.abcnyheter.no/penger/oekonomi/2013/02/20/na-stuper-pundet

BIBELEN SIER: 1. Tim. 6: 17. Pålegg dem som er rike i den nåværende tid, at de ikke skal være hovmodige og heller ikke stole på rikdom, men på den levende Gud, Han som gir oss rikelig å nyte av alle ting.

Alt er usikkert i denne verden, derfor er det også at Herren formaner oss til ikke å sette vår lit til denne verdens forgjengelige rikdom. Ikke det at rikdommen i seg selv er synd, men for noen, de som setter sin faste lit og sikkerhet i den. Tidens rikinger viser oss klar hva som er deres Gud, deres livssikkerhet gjennom deres hovmodighet, selvsikkerhet, tror de at alt sammen skal holde for tid og evighet. I sitt hovmot stoler mener de at den jordiske velstanden skal bære dem igjennom alt, uansett hva som går under, og ikke går under. Men det er slik det blir for slike, for i stedet for å stole på, sette sin lit til den levende Gud, Han som gir oss alt i rikelig mål av alle ting, etter våre behov, når denne Gud Jesus tilsidesettes til fordel for rikdommenes innflytelse i menneskers liv, da sitter vi igjen med null 0 og ingenting igjen. Forkastelsen av frelseren til fordel for de jordiske skatter, setter oss alle på utsiden av Guds herlighet, evigheten i samfunnet med Jesus.

BIBELEN SIER: 1. Tim. 6: 9. Men de som ønsker å bli rike, faller i fristelse og snarer og i mange dårlige og skadelige lyster som drukner menneskene i ødeleggelse og fortapelse.

Rikdommens resultat er som Bibelen sier, fristelse som fører i snarer, dårlige og skadelige lyster, og drukner de rik-tørstige menneskene i ødeleggelse, ja, det som til sist ender i fortapelsen. Dette er hva rikdom gjør når det settes foran Jesus Kristus, og den frelse som Han tilveiebrakte for menneskeslekten på Golgata. Men der er også håpet, håpet ligger i først å søke Guds rike så vil alt det andre bli gitt i tillegg. Gud er ikke knegen, men Han er åndelig og timelig raus, alt etter som Han ser at det er oss til gagn! Men for all del, ikke misforstå, å være rik er ikke skadelig dersom vi lar Herren være banksjefen i vårt rikdomsvelde, for med Herren som banksjef vil Han gi oss visdom, til og holde den rette og sunne balansen i rikdommens herlighet, slik at den tjener oss selv, Guds menighet, våre omgivelser med dens medmennesker til de store velsignelser!

BIBELEN SIER: 1. Tim. 6: 10. For kjærligheten til penger er en rot til all slags ondskap. På grunn av denne har noen i sin griskhet kommet bort fra troen, og de har gjennomboret seg selv med mange plager.

En sannhet vi ikke kan komme bort ifra. Pengekjærhet er som vi ser i dagens globale samfunn, virkelig roten til alt ondt. Det dreier seg om griskhet, i rotens ondskap av pengekjærligheten. Bibelordet viser oss bare et alvorlig fakta hva pengegriskhet virkelig kan føre til, det kan i verste fall føre mennesker bort fra den hellige og enfoldige troen på frelseren, Jesus Kristus. Og som det enn høres merkelig ut, så sier Bibelen avgjort og sikkert, at mange mennesker gjennomborer seg selv med plager. Hvilke plager? Jo, de har aldri fred, kraft, glede og velsignelser i sine liv på grunn av alle de sykiske problemer, de får som setter den urettferdige, forgjengelige mammon foran frelseren, Herren Jesus Kristus. Slike mennesker lever i stadig frykt for børsfall, økonomisk konkurs og alt det som følger i rikdommens verdslige gleder, så lenge den står på.

BIBELEN SIER: Matt. 16: 26. For hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi i bytte for sin sjel?

Det er og blir det som er det stor avgjørende spørsmålet! Om hva det gagner et menneske om hele denne verdens gods og gull blir hans? Intet, for når mennesket ikke har noe annet å stille opp med, så holder det ikke for frelsens opplevelse, der er det ene, og alene, Jesu fullbrakte verk på Golgata som holder, og gir adgang til himmelen! For det siste spørsmålet i Bibelteksten over, lyder slik! Eller hva kan et menneske gi i bytte for sin sjel? Svaret er enkelt. INTET! Når våre liv skal prøves innfor Herren en dag, vil vi alle finne ut, at det er kun i navnet Jesus, gjennom blodet at vi frelses fra våre synder. Derfor er det mer en velsignelse, enn noe annet og ikke ha for meget, for i stedet for fattigdom gir det heller velsignelse, fred og glede i Den hellige Ånd!

Maran Ata! Vår Herre Kommer! Amen! Amen!