Hjem

Må Dåpen Skille?

Må dåpen skille?

Dåpsspørsmålet har skapt skiller mellom kristne i 500 år. Er tiden moden til å møtes i felles respekt og forståelse?

Publisert: 10. september 2007 Oppdatert: 1. april 2010

Klippet fra: Vårt Land. 03. 03. 2013.

http://www.vl.no/meninger/ma-dapen-skille-/

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen - Kommenterer

Gjendåpsproblematikken er den største hindringen for samarbeid over kirkesamfunnsgrenser. Hverken Den norske kirke eller andre barnedøpende kirker har i og for seg problemer med at voksne mennesker blir døpt, men at kirkesamfunn med baptistisk dåpssyn døper mennesker som allerede er blitt døpt som barn i et annet kirkesamfunn. De barnedøpende kirker definerer dette som gjendåp, mens de kirker som døper ut fra en baptistisk overbevisning, ikke anser den første dåp som en gyldig dåp.

KOMMENTAR: Det er klart at de barnedøpende kirker definerer bibel troende dåp som gjendåp, for etter så mange hundre år med åndelig og religiøs hjernevask, om at barnebestenkelse (barnedåp) er bibelsk, kan man ikke forvente at de barnebestenkende (barnedøpende) kirker vil gi avkall på sin ubibelske trolldomslære, alle disse villfarne menneskene er så innbakt i denne barnebestenkelsesløgnen, at for disse er der ikke noen som helst annen vei til frelse. Man kan ikke forvente at disse forførte vil vende seg til bibelsk dåpssannhet og praksis. Det at man ikke kan forvente det, er ikke overraskende, heller ikke uventet, for når hele deres livsløp er vokst opp i, og med denne livsløgnen, må der bare et utfrielsesmirakel til fra Herren Jesus Kristus, for at de skal bli frelst ut av, frelst fra denne fortapelseslæren, fortapelsesveiledningen, for noe annet enn det er det ikke. Det er da åndelig soleklart at mennesker som har fått sett den bibelske sannheten om dåpen, ser ikke, kan heller ikke inspirert av åndelig Gudsåpenbaring, over bibelsk dåp med full neddykkelse, se på barnebestenkelse (barnedåp), som en bibelsk dåp for det er den ikke, barnebestenkelsen (barnedåpen) er ikke en neddykkelses-dåp, men en katolsk overøsing med tre dråper vann fra en prests katolske hånd, en hånd som er i sterk og trofast tjeneste for alle djevelens trolldomskunster, og slibrige religiøse, åndelige fortapelsesveiledning. Derfor er alle som går bort fra barnebestenkelsen (barnedåpen), i sin fulle rett til og se på denne som en totalt ugyldig dåp, hedensk, demonisert og åndelig drepende, fordi den legger frelsen, gjenfødelsen i denne katolske hedenskapen! Uansett, alle former treenighetsdåp (er) er på alle punkt Bibelavvikende, og har således ingen bibelsk identitet!

Dåpen er en engangshandling og kan ikke gjentas. Det Gud gjør i denne engangshandlingen står fast og kan ikke gjentas, for Gud angrer ikke sin handling til frelse. Å døpe mennesker som alt er døpt som spedbarn, vil måtte oppfattes som gjendåp og dermed som en benektelse av at Gud handler i og med spedbarnsdåpen, sa Sannes i sin innledning.

KOMMENTAR: Dåpen er en engangshandling og kan ikke gjentas, sier Sannes i sin innledning. Nettopp derfor er det at, når noen mennesker får sine åndelige øyne opp for den bibelske sannheten om dåpen. Da får de se at barnebestenkelsen (barnedåpen), ikke er noen dåp, og står dermed uavhengig av barnebestenkelsen (barnedåpen), fritt til å la seg døpe med apostolisk bibelsk dåp, til Kristus Jesus! Denne dåpen, troendes dåpen med neddykkelse i vannet i Jesu navn, det er en dåp som ikke kan gjøres om igjen, eller foreta noen gjendåp av, for denne dåpen, dåpen i Jesu navn er full identisk med den dåpen som Bibelen taler om. Er du døpt med denne dåpen, er du bibelsk dåp, er du ikke, så bare glem alle variasjoner av treenighetsdåpene, de teller ikke i det hele tatt i den bibelske sammenhengen!

Han etterlyste alternativer til gjendåp for spedbarnsdøpte som har et forståelig ønske om å avlegge en bekjennelse når de kommer til bevisst tro. Han kunne tenke seg at det skjer ved et uformelt, offentlig vitnesbyrd; ved en utformet bekjennelse; ved å fremstilles for hele menigheten ved en gudstjenstlig samling med en forbønn med henvisning til deres dåp; eller ved å konfirmeres med en bekreftelse av den tro de ble døpt til.

KOMMENTAR: Ikke for å være ufin, eller uhøflig, men det er jo latterlig dumt og: ”Etterlyse alternativer til gjendåp for spedsbarnsdøpte (spedbarnsbestenkte) som har et forståelig ønske om å avlegge en bekjennelse når de kommer til bevist tro.” Dette er jo bare en indirekte innrømmelse av at selv, om barnebestenkelsen (barnedåpen), er vårt faste beslutt, så burde vi muligens ha et alternativ til denne. Med andre ord, et indirekte utsagn om at barnebestenkelsen (barnedåpen), faktisk ikke er bibelsk riktig allikevel. For dersom den er det, burde det ikke være nødvendig med et indirekte foreslag, om et alternativ til denne. Det trenger vi ikke når vi er døpt, begravet med Kristus i dåpsgraven til Kristus, i Jesu navn, der trengs ikke noe som helst foreslag til noe alternativ, hva denne dåpen angår. Hvorfor? Jo, fordi at enhver som er døpt med denne dåp, vet at den er bibelsk korrekt, og et tillegg eller et fratrekk trengs ikke! Den holder i liv og i død, for den ligger i frelsen og frelsen i den, det er en enhet som ikke kan adskilles!

Dåpsspørsmålet har skapt skiller mellom kristne i 500 år. Er tiden moden til å møtes i felles respekt og forståelse?

KOMMENTAR: Dåpsspørsmålet har skapt skiller mellom kristne i 500 år. Det er klart, når troendes dåpen er bibelsk gitt ved neddykkelse, så indikerer denne at Bibelen gir den sin sanerkjennelse. Den er innlagt i frelsen av Gud selv, og gjelder kun mennesker som på egen avgjørende tro på Gud, tar dette standpunktet og lar seg begrave med Kristus i dåpen til døden, for deretter og oppstå for å vandre i det nye Kristuslivet. Derfor kan ikke den katolskhedenske barnebestenkelsen (barnedåpen), forenes med Bibelens neddykkelses-dåp, barnebestenkelsen (barnedåpen), hører mørket til, men neddykkelses-dåpen, troendes dåpen hører lyset til, og kan derfor ikke forenes med mørkets gjerningers barnebestenkelse (barnedåp). Nei ikke i det hele tatt! For den bibelskoppriktige, gjenfødte kristne er der ikke noe som tilsier, om en muligens moden tid til å møtes i felles respekt og forståelse, for og fremme barnebestenkelsen (barnedåpen), i en respektposisjon, en slik respekt for hedenskapens bestenkelse er ensbetydende med å tilsidesette Guds ord, til fordel for det som er uidentifisert i forhold til Bibelens klare budskap om dåp! Et slikt ubibelsk kompromiss, var og er forkastet av Herren Selv. Hvor tid? Svar: Fra før denne verdens/jordens grunnvoll ble lagt! For der i tiden før denne verdens/jordens grunnvoll ble lagt, var Herrens frelsesplan allerede ferdig, hvor begravelsen, troendes dåpen ble lagt inn i frelsen, ikke frelsen i dåpen. Slik den katolsk/lutherske, hedenske religionen lærer og praktiserer!

BIBELEN SIER: Galaterne 3: 27. For så mange av dere som ble døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus.

En ikledelse av Kristus kan ikke skje gjennom en bestenkelse, der må en neddykkelse til, en begravelse i vanndåpens grav, ikke som et uvitende spedbarn, men som en bevist troende, som har tatt sitt eget valg og standpunkt, både hva omvendelse og dåp angår!

Maran Ata! Vår Herre Kommer! Amen! Amen!