Hjem

Svar til Hallvard Kvæven.

Svar til Hallvard Kvæven

Samlivsutvalget som ble oppnevnt av Bispemøtet høsten 2009 fikk i oppgave å utrede Den norske kirkes forståelse av ekteskapet som institusjon i et teo...

http://avisenagder.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=19643

 

Skrevet av:
Avisen Agder
Publisert: 13. 03. 2013 kl 08:50

Skriv utFacebookTwitterSend til en venn
Klipp av Hilde Sirnes´ svar til Hallvard Kvæven: Det er selvsagt viktig for oss å fordype oss i og finne ut av de bibelske tekstene som handler om dette – og hvordan vi skal tolke dette inn i vår tid.

Med vennlig hilsen
Hilde Sirnes
Prost i Lister prosti

Kommentar ved evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Halvard Kvæven tok opp i et åpent brev til prost Hilde Sirnes, i Farsunds Avis. 07. 03. 2013. hvor han konfronterte henne med homoekteskap og lesbeekteskap, nå skal det heves høyt at Hallvard Kvæven, står på bibelsk grunn når det gjelder hans NEI til homoekteskap, når det gjelder hans NEI til lesbeekteskap!

Men så kommer det perverse svaret fra Hilde Sirnes, og det lyder slik:

Det er selvsagt viktig for oss å fordype oss i og finne ut av de bibelske tekstene som handler om dette – og hvordan vi skal tolke dette inn i vår tid?

Tenke seg til å komme med et så antibibelsk svar som at: De må finne ut av hvordan de bibelske tekstene som omhandler dette – og hvordan det skal tolkes inn i vår tid? Hva signaliseres med en slik uttalelse? Jo, der signaliseres og sies tydelig uten og legge noe imellom, at Bibelens budskap om dette skal ikke tolkes eller forstås slik det står skrevet, men at Bibelen skal tolkes og forstås i forståelse med tidens homosexuelle, og lesbesexuelle, tanke og praksis. Kanskje, sannsynligvis, også et forsøk på og forene Bibelens budskap, med at skillsmisse og gjengifte også er riktig? Slik pervers ubibelsk ondskap og Bibelforvrengning må man ta total avstand fra, like lang avstand fra som det er umulig, og få 1000 liter isvann til og brenne i en opphetet varm ovn!

BIBELEN SIER: Joh. Evg. 10: 35b. Og skriften kan ikke gjøres ugyldig.

Og se på, prøve på og tilpasse Bibelens profetiske ord til tidens ugudelighet, og så absolutte perverse lære, er jo faktisk talt ensbetydende med og gjøre skriften ugyldig, sette skriften ut av kraft. Dette er det motsatte av hva Bibelen sier. Den sier klart og tydelige uten og kan misforstås, følgende. ”Skriften kan ikke gjøres ugyldig!” Men nå skal det, fra antikristelig kirkelig hold, vurderes hvorvidt, Bibelen Guds ord, skal kunne tolkes inn i vår tid. Med andre ord sagt, skal kunne tolkes inn i vår tid på en slik måte at det kan forenes, med det perverse av det perverse! Dette gir oss bare et tydelig bevis på at den lutherske kirke, og mange av dens representanter, har deres forankring i det fullkomne, forgjengelige, antikristelige systemet!

Skal du forbli i skjøgens favn og gå fortapt – Eller skal du komme ut fra hennes favntak – Og bli frelst og fri fra hemmes blodige synder som når like til himmelen?

BIBELEN SIER: Hebr. 13: 8. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.

Det er dette som er Bibelens sannhet, men kirkens representanter i overensstemmelse med kirken hedenske teologi, syns å gå sterkt inn for også forandre Herren Jesus Kristus, som også er Ordet, det Åpenbarte Ordet!

En ting er i hvert fall sikkert, kirkens Jesus er ikke de gjenfødtes Jesus, men en fremmed Jesus, som ingen gjenfødt troende kristen, kan vedkjenne seg! Amen! Amen!