Hjem

21 desember - 2012.

21.desember 2012.

Fra: Siste Basun – Nardus.

Av evangelist: Torkild Terkelsen.

 

Ganske mange har spurt meg om hvordan jeg stiller meg til de hendelser som er forutsagt vil skje denne datoen, som markerer utløpet av en 2125 år lang syklus i den Mesoamerikanske kalender og andre profeterte tidsskifter. New-Age fortolkning av denne datoen forkynner at datoen markerer en overgang til en ny åndelig dimensjon og tidsalder. Andre tolker det som at datoen representerer verdens ende, ved at jorden da vil kolidere med et objekt, f.eks. et såkalt astronomisk "svart hull", eller passerende asteroide, eller en planet de kaller "Nibiru".


Massevis av artikler, TV-program og fiction-filmer, en av dem har spilt inn ca.15 milliarder kroner, har skaket millioner av mennesker, sammen med den bestselgende bok i Amerika i år 2009: "The Lost Symbol". Selv har jeg lest mye av dette på nettstedet Global Watch, som jeg abonnerer på, og sett reportasje på History Channel, som også knyttet det opp mot Nostradamus' profetier. Solstormer, jordskjelv, flytting av den magnetiske pol, supervulkanutbrudd og andre ting kan da finne sted og oppfylle profetiene deres.


Mytene skriver seg fra Maya folket fra tusener av år tilbake, men knyttes nå opp til Joh. Åpenbarings profetier og dommedag og villfarne predikanter ser en anledning til å skrive bøker og bli rike. Men en masse annet og gammelt mytologisk tankegods er knyttet opp til dette esoteriske konseptet og har gitt rom for mye New-Age- grums. "Kristne" og "New-Age" finner hverandre mer og mer. Verden er rede til å akseptere dette og lar seg skremme. For de rikeste av de rike tilbys "arker", som Noas, for å overleve og så gå inn i en ny tid, et bevissthetsskifte som begynner med år null. Verden går den angitte dato fra fiskenes tegn til vannmannens tegn.


Men det burde ikke skremme oss.
Verden går ikke til grunne om ca. 6 månder, den 21.des.2012. Slapp av. Vår profetiske kalender følger ikke Mayafolkets. Der er "tider og timer som min Fader har fastsatt av sin egen makt" (Ap.gj.1.7)

Som Bibel-troende skal vi "ikke være uvitende om "tidene og stundene" (1.Tess.5.1) Og vår kunnskap skal ikke hentes fra mørkets makters villfarne profetier. De skal ikke skremme oss og la oss "drive fra vett og sans" (2.Tess.2.2.) Vi har sikre kilder. "dess fastere har vi det profetiske ord" sier Peter.


Når den 2. og 3. engel blåser i sin basun i Åp.8.8-11 er det ikke en oppfyllese av de hedenske Mayaprofetiene, men et ledd i samsvar med det Gud åpenbarte for Johannes og gav til sin menighet å forkynne: "Og den annen engel blåste, og det ble likesom et stort brennende fjell kastet i havet, og tredjedelen av havet ble til blod, og tredjedelen av skapningene i havet, som hadde liv, døde, og tredjedelen av skipene ble ødelagt. Og den tredje engel blåste, og en stor stjerne falt ned fra himmelen, brennende som en fakkel, og den falt på tredjedelen av elvene og på vannkildene. Og stjernens navn er Malurt, og tredjedelen av vannene ble til malurt, og mange mennesker døde av vannet, fordi det var blitt beskt".

"Malurt" tolkes av dem til å være planeten X eller "Nibu", omtalt for 5000 år siden og siden omtalt av Nostradamus og at den skulle treffe jorden i 2012.

Å være vitne til at vår tids falske profeter bruker Bibelens profetier til å stadfeste sine egne, er velkjent, men motbydelig. Hvorfor tar de ikke imot Bibelens hovedbudskap som er frelse fra synden og et liv i Ånden i Jesus Kristus?

Ingen av Guds profeter fikk opplysninger om den angitte datoen, og det burde de fått om den var riktig: Amos 3.7: "For Herren, Israels Gud, gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene". Og i Mt.24.36: "Men hin dag og time vet ingen, ikke engang himmelens engler, men alene min Fader". Men mytologiens falske profeter visste det altså? Nettstedet "Global report" kan forresten fortelle at den norske regjering, representert ved en diplomat, innrømte at det er bygget undergrunnsbunkerser med matlagre og frøbanker på Svalbard og andre arktiske områder i påvente av Planet X. Endog frø fra Grimstadområdet er lagt inn der.


La meg slutte av med Jesu ord i Luk.21.25-28: "Og det skal skje tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene engstes i fortvilelse når hav og brenninger bruser, mens mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som kommer over jorderike; for himmelens krefter skal rokkes.

Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med kraft og megen herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft deres hoder! for deres forløsning stunder til".

 

En velsignet takk til evangelist-broder: Torkild Terkelsen, for denne profetiske og innholdsrike avsløringen av alt det ubibelske grumset, som råder kristenheten i disse tider. Især alle disse falske profetene som står frem med et «Så Sier Herren!» Men som i virkeligheten ikke er et «Så Sier Herren!»

 

Velsignet og hjertelig takk Broder Torkild!

Broderhilsen evangelist: Ove Jan Ludvigsen!