Bygg -------

Bygg på fjellgrunn

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Vi taler om stabil grunnmur når vi skal bygge noe, men ingen er så opptatt av nettopp en solid grunn å bygge på, som bibelen Guds Ord. Og denne bokens forfatter, råder oss sterkt til å bygge på fjell, på Golgata-verkets forsonings, frelsesgrunnvoll!

Bibelen sier: Matt. 7:24 – 25. Derfor – hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn.

Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell.

Når det gjelder vår frelse som er det avgjørende for vår evighet, så sier Jesus, oss i klartekst, at vårt sikre grunnlag for evighetens frelse, det er å bygge vårt åndelige liv på Golgatas forsoningsverk. Idet han viser i billedlig tale, i lignelse, i anledning å bygge sitt hus på en klippe, altså på solid fjellgrunn, når man bygger sitt jordiske hjem. Så også når en bygger sitt åndelige liv! En mann, en kvinne, som bygger slik, får dette vitnesbyrdet av Jesus, de er forstandige, de har forstand, og vet hvordan det vil si å bygge rett, nemlig på fjellgrunn. Både det åndelige, og det jordiske byggverket.

Prøvelsens stormer kommer: Vindene med stormregnet som blåser og skyller mot huset som er bygget på fjellgrunn, og resultatet uteble ikke, det falt ikke, eller ble revet med av flommen (flommene), fordi det var bygget på, grunnlagt på fjellgrunn, grunnlagt på klippen, fjellgrunnen, Kristis frelsesverk på Golgata!

«La oss ikke forglemme, hvem Jesus, taler om når han taler om, klippen, fjellgrunn, da taler han om seg selv i første omgang. For det er han som er den virkelige fjellgrunnen, den virkelige klippen! Og så er spørsmålet, har du bygget ditt åndelige liv, på klippen Jesu Kristi frelsesverk / forsoningsverk -- ??»

Bibelen sier: Matt. 7:26 – 27. Men den som hører disse mine ord, og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann, som bygde huset sitt på sand.

Og regnet skyldte ned og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Og det falt, og fallet var stort.

Bibelen er ikke tvetydig, men den er rett frem utvetydig, en bok med et klarere budskap enn det bibelen formidler, finnes ikke å oppdrive noen steder på hele kloden, denne boken er «Alfa & Omega», i et og alt fra begynnelsen til enden!

Formaningen om de som hører Jesu ord, altså bare overfladisk lytter til hva Herren sier, men ikke bry seg om å gjøre som han sier. Slike mennesker er uten forstand, idet de bygger sitt hus, åndelige hus på sand uten noe som helst fundamentering, slik at det kan bli stående, mot endetidens stormfulle regnskyll og feiende sterke vinder. Men i mangel av åndelig forstand og visdom i disse viktige åndelige byggesaker, vil hele byggverket falle i grus. Det har ikke fnugg av muligheter til å bli stående imot regnskyllet som kommer med flommene, og de stormfulle vindkastene og så kommer fallet. Og om dette åndelige husets fall sier bibelen, det vil bli et stort fall, et ugjenreiselig, et uopprettelig fall, som i verste og ytterste konsekvens, kan ende i en evig fortapelse for de mennesker, som ikke har sin åndelige grunnvoll, forankret i Golgata forsoningsverk! Hvor står du i denne saken?

Ingen kan legge en annen grunnvoll: der er bare en grunnvoll som holder, og denne grunnvollen er Herren Jesus Kristus, selv det forteller den ufeilbare, fullkomne, bibelen oss!

Bibelen sier: 1. Korint. 3:11. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.

Avslutter med disse kraftfulle, profetiske og ufeilbare ord av Paulus. Paulus viste hva han talte om, tidligere en forfølger av Herrens menighet og alt Guds folk, og verst av alt, en forfølger av selveste grunnvollen, Jesus Kristus! Han bryter ut entusiastisk og overdøvende over alt og alle og alt annet, dette mektige profetiske seiersropet. «For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus!»

Det er en klar tale om grunnvollen som Jesus talte om i Matt. 7:24 – 27. da han talte om å bygge på fjellgrunn, denne fjellgrunnen er det Paulus videreformidler, her i 1. Korint. 3:11. Idet han sier, at der er ikke noen annen grunnvoll som kan legges hva menneskers frelse angår! Den ligger i Kristus Jesus, og dersom noen vil bli frelst er det den eneste, ufeilbare muligheten, men den er også sikker! Og i utvelgelsen i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt, ble også hele frelsespakkens sannhet lagt inn i alle de utvalgte, og de vil ta imot dette budskapet. For i det samme som de hører, eller leser det, så forstår dem at dette, er et – «Så Sier Herren» rett inn i deres hjerter – Amen!