Åpenbarelse -----------

Åpenbarelse:

I LYS AV BOKSTAVEN I STEDET FOR I LYS AV ÅNDENS ÅPENBARELSE

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Jeg har merket meg noe ganske interessant, og det er når guddommen blir tolket av de fleste, er det ikke i lys av åndens åpenbarelse, men i lys av bokstavens ord.

For eksempel når bibelen sier: Joh. Evgl. 3:16. For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

Her tolkes dette skriftens ord i lys av bokstaven, ikke i lys av ånden, for i lys av bokstaven er dette skriftens ord dødt, fordi at det er uten åndens åpenbarelse. Og i bokstavens lys, blir det to, nr. èn, Gud som sendte, nr. to, Jesus, hans enbårne Sønn. De som ser det slik, er totalt blinde for den åndelige åpenbaringen av dette ordet.

At det var Gud selv som åpenbarte seg i Sønneform, Sønneskikkelse, legemlig i en menneskelig åpenbarelse, det er utelukket for de som lever i bokstavens fortolkning av skriften. De ser ikke Gud åpenbart i Jesus, som èn Gud, de ser heller ikke at Jesus, er Gud, åpenbart som menneskesønnen, samtidig som gudesønnen, er Guds Sønn, Gud åpenbart i Jesus, som menneske!

Bibelen sier: Ordsp. 29:18. Uten åpenbaring blir folket tøylesløst.

Dette er en ufravikelig bibelsk sannhet, at dersom vi som er bekjennende troende, ikke lever i åndens åpenbarelse over ordet. Da er og blir vi blottet for all åndelig innsikt i skriften. Vi blir som skriftens sier, et tøylesløst folk, altså et folk som ikke har fnugg av begrep om ordets innhold og betydning, og derfor tolkes det i alle retninger, og passer særs godt inn i de rekkene, hvor den ørekløende forkynnelsen, er ønsket sterkt, varmt og hjertelig velkommen!

Dette er en ufravikelig sannhet, som alle bekjennende troende kristne, bør tenke nøye over slik at de kan komme ut av sin treenighets villfarelsen. Som ikke er noe annet enn katolsk fortapelses veiledning og forførelse!