Profeti V./ Oddvar Tegnander

PROFETI V./ ODDVAR TEGNANDER

Jeg skal ikke fordømme noe, men hva mener dere om denne profetien? Det er en sterk treenighets profeti, og minner sterkt om tidens falske forkynnelse, om at alle skal bli frelst? Noe bibelen, ikke gir dekning for, så langt jeg forstår ut av den.

 

https://www.youtube.com/watch?v=s0BL9xJvgoI&feature=share

 

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen Kommenterer.

 

Noe lignende innholdet i teksten over linken, sendte jeg til broder, Torkild Terkelsen, for å høre hans mening om saken.

Svaret jeg fikk tilbake bare bekreftet min tanke, vedrørende denne profetien. Se svaret i blå skrift under.

(Gjengitt med tillatelse fra Torkild Terkelsen.)

 

Kjære broder Ove Jan.

Det budskapet var overhodet ikke et “Så sier Herren”, men et produkt av hans egen fantasi og fullt av uriktige påstander basert på tanker som ikke finns i Bibelen. Han er bare med og ytterligere forvirrer en på forhånd forvirret menighet.

Tenkte på deg idag på morgenen.

Hilsen Torkild

 

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen – Kommenterer

Oddvar Tegnanders Profeti

 

Den som er våken i denne tiden kan ikke unngå å få med seg at denne profetien er en selvprodusert, fantasi, egen tanke profeti, fremkommet etter eget ønske for å tilfredsstille, alle de som ikke elsker sannheten, men vil ha det som klør dem i øret. Ørekløe er herlig for de som surfer på herlighetsbøgens, falske skummende bølgehøyde, men det bærer aldri frem mot det himmelske, evige bestemmelsesstedet som Herren har beredt for de utvalgte, i den evige utvelgelsen, før denne klodens grunnvoll ble lagt!

 

Bibelen sier: Jeremia 14:14. Herren sa til meg: Profeterer løgn i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem, ikke befalt dem og ikke talt til dem. Et falsk syn, en spådom, tom tale og svik fra sitt eget hjerte er det de profeterer for dere.

 

Tar for meg med stor frimodighet, innholdet som kom frem i, Oddvar Tegnander-profetien.

 

Oddvar Tegnanders Profeti: Punkt 1. Jesus får snart beskjed av sin Far til å hente bruden!

 

Kommentar: Vi finner ingen steder i bibelen hvor Jesus, som er både Gud og Fader, er separert fra seg selv, som Faderen adskilt fra seg selv, for å gi seg selv, adskilt fra seg selv, beskjed om å hente bruden i en Farsskikkelse, ved siden av guddommens fylde, som er Jesus, som er selve Faderen, Sønnen og Den hellige Ånd. For å hente bruden / menigheten, hjem til himmelen.

 

Bibelen sier: 1. Tess. 4:16. For Herren selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal først oppstå.

 

Nå vil nok mange, især treenighets-teologene, påstå at her tales det om treenigheten, siden der står, «Herren selv – overengels røst – Guds basun!» Men jeg tror det er langt fra det, uten å være bastant påståelig, tror jeg at det er, Herren selv i entall som tar, har tatt denne beslutningen fra før verdens grunnvoll ble lagt, at en overengels røst skal høres i bortrykkelsen, og at Guds basun skall lyde i tre funksjoner. Eller kanskje mest sannsynlig, er det hele Guddommen i funksjon, i selve Guddomspersonen, Jesus, Selv, i èn, som tilkjennegir sitt komme, i det øyeblikket bruden / menigheten, rykkes bort fra denne jorden. Men der er absolutt ikke to adskilte personer som er delaktig i bortrykkelsen, slik, Oddvar Tegnander, profeterer! Her må: Jeremia 14:14. Tas til inntekt, som et udiskutabelt, klart, Så sier Herren!

 

Oddvar Tegnanders Profeti: Punkt 2. Vandre adskilt fra Satans herjinger!

 

La oss si det slik, alle falske profetier, det er satans herjinger med, ikke bare denne nåværende verden, men i aller høyeste grad, er det Satans herjinger med menigheten / bruden, og la det også være sagt, at den blodkjøpte menigheten / bruden, som er utvalgt i en evig utvelgelse i Kristus, før verdens grunnvoll ble lagt. Hun identifiserer seg ikke med Satans herjinger, hun er våken for denne forførelsens ondskap, og holder seg borte fra den. Det ligger i menigheten / bruden, i den evige utvelgelsen, fra før verdens grunnvoll ble lagt – Halleluja!

 

Oddvar Tegnanders Profeti: Punkt 3. Gjennom brudens bønn skakes denne nasjonen! Herren elsker det landet han har gitt bruden, det er det vakreste land Herren har skapt!

 

I denne setningen i profetien syns det å komme frem, at her går Herren utenom sitt ord, det vil si, dersom at profetien er et Så sier Herren! men det er den so absolutt ikke, den er en person produsert ønske tenkning, som Herren aldri kommer til å la gå i oppfyllelse, fordi at det er ikke Så sier Herren, men det er et Så sier Oddvar Tegnander! Urovekkende, forvirrende, og forførende!

 

Herren formidler aldri et budskap hvor har binder seg geografisk til noe land, i den betydning som profeten, Oddvar Tegnander, profeterer her. Tenke seg noe så geografisk fastlenket, og dette profeterer, profeten Oddvar Tegnander, ved å misbruke Så sier Herren, som om Herren er ser på Norge som sitt land, ja, til og med det vakreste landet som Herren har skapt, i Herrens øyne? Ifølge profeten, Oddvar Tegnander. Skremmende, åndelig urovekkende spør du, meg og andre som er født på ny, og åndelig våkne. De ser det, og forstår at denne profetien, er en åndelig, motsetning til bibelens åndelige profetier! Altså en antiprofeti, antibibelsk profetisk utsagn, ikke noe mer eller mindre – MEN NETTOPP DET! Vær klar over at det er kun landet Israel som er israelernes, jødenes land, nasjon, som bibelens Herre og Gud omtaler, som løfteslandet, og det landet som Herren skal føre sitt folk tilbake til! Ikke Norge!

 

Det er ikke grenser for endetidens mangfold av falske, forlystelses, herlighets, og spikersuppe profetier, som formidles til endetidens menigheter, og folkehavet for øvrig!

 

Bibelen sier: Jeremia 27:15. For Jeg har ikke sendt dem sier Herren. Likevel profeterer de løgn i Mitt navn, så jeg må drive dere bort, og dere må gå til grunne*, dere og profetene som profeterer for dere.

 

Vi skal legge merke til at, Jeremia profetien her bærer et sterkt budskap, og advarer både folket og de falske profetene, legg merke til disse ordene i profetien: «Og dere må gå til grunne dere og profetene som profeterer for dere.»

Gå til grunne*! Er merket med en stjerne - * og den betyr *fortapt!

 

Dette profeterte Jeremia på hans samtid, mot de falske profeter og Israel den gangen, men det gjelder også endetidens falske profeter, uansett hvem de er, eller ikke er, de må alle ta konsekvensene, av det de sier, profeterer, og det samme gjelder de menneskene som lar seg forføre av disse, og blir de falske profetenes etterfølgere.

 

Oddvar Tegnanders Profeti: Punkt 4. Herren har tenkt frelse for hele din familie, hele din slekt skal berges inn i frelsens havn.

 

Hvordan er det mulig å formidle noe slikt i et profetisk budskap, for så å avslutte det med et – Så sier Herren - ? ved å bringe et slikt innhold i en profeti, viser tydelig at der er ikke fnugg av åpenbarelse over den evige utvelgelsen i Kristus Jesus. Herren har absolutt ikke tenkt noe mer eller mindre frelse for verken den ene eller den andre, etter utvelgelsen før verdens grunnvoll ble lagt, for der forutså Herren, nøyaktig de som ville bli frelst, og i det legger der også at Herrens tanke, den ble beseglet / forseglet i den evige utvelgelsen, før verdens grunnvoll ble lagt. Herren har så absolutt ikke kommet til å tenke på noen som helst frelse, for noen som helst, etter utvelgelsen. Alt ble forseglet og gjort ferdig i den! Og dette med hele ditt hus, hele din familie, hele din slekt, strider absolutt mot skriftens uforanderlige, og ufeilbare ord og budskap!

 

Bibelen sier: 1. Pet. 1:2. Utvalgt etter Guds forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og til å bli renset med Jesu Kristi blod.

 

Bibelen sier, at alle som er født på ny etter den bibelske forordningen i Kristus, de er også utvalgt etter Guds forutviten, i Åndens helliggjørelse, uten noen som helst ettertanke i Guds hjerte og sinn, eller fra Guds tankeverden i det hele tatt! Jeg er overbevist om en ting, og det kan ingen ta fra meg. Idet Han utvalgte oss, la Han også ned ordet om forlikelsen med seg selv og oss. Og i utvelgelsen, ble også frelsen stadfestet, nedlagt i oss, likeså troen på èn Gud, at Jesus er Gud, og hva mer? Jo, at dåpen i Jesu navn er bibelsk, noen annen dåp utenom, eller ved siden av den, er ikke noen dåp, uansett hvor mange ubibelske dåpshandlinger, som finnes, eller kan oppdrives. Så har disse ikke noe med bibelsk dåp å gjøre, uansett hvem som praktiserer disse, så er de totalt ubibelske. Er du ikke døpt i Jesu navn, så er du ikke døpt i det hele tatt! En ting er sikkert, da Herren utvalgte oss, utvalgte Han ikke en flokk tomme tome blikkbokser, uten det innholdet som ligger i utvelgelsen, i de utvalgte. Vær klar over, her har Herren ingen tanker til forandring, Han har heller ikke komme i tanke om, at den og den, skulle jo også ha vært med, blir frelst. Men slik blir forførelsene når person produserte profetier formidles til folket! Åndelig livsfarlig spør du meg og mange er de som er enig med meg i det, i hvert fall alle de utvalgte er enig i denne så viktig sak!

 

Bibelen sier: Matt. 10:21. Bror skal overgi bror til døden, og en far sitt barn. Og barn skal reise seg mot foreldrene og volde deres død.

 

Slik profeterer bibelen om hvordan de siste tider skal bli, ja, til og med i et familieforhold, i et hjem, skal de ugudelige familiemedlemmene reise seg, mot de som vil tjene herren og være innviet Ham. Ikke slik at i alle tilfeller, skal du og ditt hus bli frelst, eller hele din slekt bli frelst. Disse endetidens falske profeter, og deres herlighets, forlokkende, falske, budskap, sluker menighetene som om det skulle være den aller, aller, helligste, delikate, dessert fra himmelen. Uten i det hele tatt å prøve det på skriften, for ikke å tale om utvelgelsen, for den er de fleste så fjern for, at dem har rett ut sagt, ikke begrep om i det hele tatt! Trist men sant!

 

Bibelen sier. Matt. 10: 35 – 36. Jeg er kommet for å sette et skille mellom en mann og hans far, mellom en datter og hennes mor, mellom en svigerdatter og hennes svigermor.

Og en manns husfolk skal bli hans fiende.

 

Hva sier dette oss? Dette sier oss! At, Jesu ord om å sette et skille mellom familiemedlemmer i et hjem, er ikke et skille, bare for å skape krøll og ubehageligheter. Det er ikke det Jesus, sier, men det det Han sier, det er at der hvor mennesker i en familie tar imot Jesus som deres frelser og herre, der vil det oppstå konflikter. Og konfliktene kommer ikke på grunn av de frelste i et familieforhold, men på grunn av de ufrelste, som ikke vil bli frelst, eller ha noe med Jesus å gjøre i det hele tatt! Derfor oppstår dette familiefiendskapet, som Jesus, her har forut profetert, på grunn av gudsfiendtligheten, især i endetidsfasen! Jesu profeti her i, Matt. 10:35-36. Avslører totalt profetien til Oddvar Tegnander, som en falsk profets profeti!

 

Bibelen sier: Matt. 24:10 – 12. Mange skal da falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre.

Mange falske profeter skal stå frem, og de skal forføre mange.

Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.

 

Endetiden skal, vil ifølge bibelen være sterkt preget av frafall fra alt som har relasjoner til sann bibelsk gudstro, angiveri, og hat som følger i frafallets ondskapsfulle, dype spor. Dette er det absolutte og totale, motsatte, av hva som har blitt formidlet i Oddvar Tegnander-profetien. Som formidlet et falskt budskap om familie-frelse, slekts-frelse, og bygde-frelse. Bibelen taler også om endetidens falske profeter som skal stå frem og føre mange vill, noe som tydelig synliggjøres i Oddvar Tegnander-profetien, fordi at den er det motsatte av hva bibelen sier! Bibelen profeterer også om endetidens lovløshet som skal ta overhånd, kjærligheten til Herren og menneskene, skal bli kald hos majoriteten, noe som, Oddvar Tegnander-profetien, tydeligvis har hoppet fullstendig bukk over! La oss være klar over, lovløshet, frafall, angiveri, kjærligheten kjølnes, falske profeter, falske profetier, alle disse faktorene har relasjoner til hverandre, er uadskillelig. Men alikevel forsøker tidens falske profeter og legge et dekke over de bibelske profetiene, ved å formidle, falske og forførende profetier, som kun er ønsketenkning i, muligens et fortvilt forførerisk forsøk på å skjule sannheten for allmenheten, og muligens i et forsøk på å frelse denne verden, gjennom fremføring av antibibelske profetiske budskap?

 

Oddvar Tegnanders Profeti: Punkt 5. Din bygd og ditt hjem skal bli fylt av min herlighet.

 

Bibelen sier: Matt. 14:14. For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig.

 

Bibelen taler om falske messiaser, falske profeter, som skal utrette litt av hvert, innkludert falske forførende profetier. Ja, endog føre de utvalgte vill, merk: «Om det var mulig?» Det vil si at det er ikke mulig å føre de utvalgte vill, for ellers ville ikke utvelgelsen være, bibelsk troverdig! Nå må snart kristenheten våkne opp for disse falske, bygde, familie vekkelses profetiene, som overhodet ikke har hjemmel i skriften i det hele tatt. Er alle de falske profetiene som ble spyttet ut fra falske profeter og forkynnere, fra Sarons Dal, på 1970-tallet, men som aldri har gått, og kommer heller aldri til å gå i oppfyllelse, i disse siste dager, som vi nå lever i, og står overfor. Oddvar Tegnander, var faktisk en av de som opplevde Sarons Dal, i de årene, merkelig at han ikke har lært av alle disse humbug-profetiene, som han ikke kan være helt ukjente for, og som fremdeles ikke har gått i oppfyllelse. Hadde disse profetiene fra den tiden gått i oppfyllelse, hadde hele Norges befolkning, mest sannsynligvis vært frelst i dag. Men slik er det ikke, frafallet fra Herren, og hatet imot de kristne, og kristenheten, har bare tiltatt i styrke! Merk dere: «Tiltatt i styrke nettopp i Landet Norge – i Norges bygder og byer!» På tide å våkne opp, eller hva?

 

Oddvar Tegnanders Profeti: Punkt 6. Herren skal utøse av sin Ånd ekstra over dette landet (Norge) Er Kommentators kommentar.)

 

Når man lytter til mangfoldet av endetidens falske profetier, så skinner det klart igjennom, at der er ikke tale om, omvendelse, mens åndsutgytelse over alt og alle, enten folk er frelst, eller ikke frelst! Ja, nær sagt, får man inntrykk av at det skal bli Åndsutgytelse fra Herren, også over djevler, demoner, og alt annet som er bibelfremmed?

 

Bibelen sier: Ap. Gj. 2:17. Det skal skje i de siste dager, sier Gud, da jeg vil utgyte min Ånd over alt kjød.

 

Vi må for all del ha dette klart for oss, at Herrens utgytelse av Hans Ånd over alt kjød, har ingen relasjoner til en ekstra utgytelse av Ånden, over Norges antikristelige bygder, byer, heigårder o. l. Men når Herren taler om en åndsutgytelse, over endetidens «all kjød», så er det endetidens gjenfødte, bibelske kristne, denne profetien gjelder. Bare disse ordene, i profetien: «At Herren skal utøse av sin Ånd EKSTRA over dette landet (Norge)» Avslører profetiens innhold som falskt og forførende, for denne profeti-formuleringen, relateringen sier nemlig at Herren har bundet seg med et profetisk løfte, til nasjonen Norge, altså en geografisk ufravikelig pakt, noe Herren aldri har gjort, og heller aldri kommer til å gjøre. Alle Herrens ugjenkallelige løfter, de gjelder kun personlige, gjenfødte mennesker, jøder og grekere, som er i bibelsk betydning, er hedninge-nasjonene. Altså, jøder og hedninger som ble et i Jesus, og i Ham, ble forenet med Gud, og i denne foreningen, ble de nye skapninger i Kristus Jesus! Og det skjedde på Golgata, i Jesu fullbrakte frelsesverk, for oss som er født på ny, og for de som ennå står igjen, og skal frelses før bortrykkelsen finner sted! Husk: det er dette, alt kjød, disse som er født på ny, som omtales i Ap. Gj. 2.17.»

 

Oddvar Tegnanders Profeti: Punkt 7. Gjennom brudens bønn skaker Herren helvetes porter, og bringer tilbake oppstandelseskraften til sin menighet!

 

Det skal være tillatt å spøre disse falske profetene, hvor står det i bibelen, at Herren skaker Helvetes porter, gjennom brudens bønner og bringer tilbake oppstandelseskraften til menigheten? Her er det bare èn ting å spørre om, har det gått totalt trill rundt for tidens falske profeter, på grunn av for store, inntatte mengder av skjøgens karismatiske vin? Hva sier bibelen? Jo, den sier!

 

Bibelen sier: Matt. 7:13. Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den.

 

Bibelen avslører: Oddvar Tegnander-profetien som ubibelsk, for hans profeti taler om Helvetes porter, fortapelsens porter (altså flertall). Og det gir ikke bibelen sin tilslutning til, Helvetes port, fortapelsens port, er i èntall, (ikke i flertall), og det er også i overensstemmelse med veien til fortapelsen, som omtales som den vei, (altså entall). Det vil si èn vei! Alt skal prøves på skriftens ord!

 

Videre formidler: Oddvar Tegnander-profetien, at Herren bringer tilbake oppstandelsesskraften til sin menighet! Hvor står det hende i skriften? Ikke et eneste ord i skriften, gir dekning for en slik profetisk formidling! Hva sier det oss? Jo, det sier oss at Oddvar Tegnander-profetien, er totalt fremmed for skriften, altså en falsk profeti!

 

Bibelen sier: Matt. 16.18. Jeg sier deg at du er Peter*, og på denne klippe vil Jeg bygge Min menighet, og dødsrikets (Helvetes) porter skal ikke få makt over den.

 

Nå skal vi være klar over at det er ikke Peter, som er klippen, men navnet Peter, det betyr klippe, og klippen det er Kristus, som menigheten er bygget på. Og i dette ligger det, at dødsrikets, Helvetes porter, de er beseglet av klippen Kristus, den klippen som menigheten er bygget på, derfor har heller ikke dødsrikets, Helvetes porter, ikke noe makt over menigheten, Jesus Selv, har beseiret disse porters svelg.

 

Hvorfor står der, dødsrikets porter (ikke èn port i èntall?) Skal ikke se bort fra at det kan ligge dette i den formuleringen. «At der er flere åndsretninger, åndsstrømninger», som fører folket vill, men som ifølge, Matt. 7:13. Så fører alle disse åndsstrømningene, inn gjennom den ene samme port, (fortapelsesporten, Helvetesporten i èntall), ikke flere porter. (Merk: dette er bare èn tanke, min tanke, men den er forhåpentligvis ikke helt urimelig, i bibelsk sammenhengende?)

 

Videre kommer det frem i Oddvar Tegnander-profetien, at Herren skal bringe tilbake oppstandelsesskraften – Hva i all verden går det av en mann som profeterer på en slik måte? Absolutt totalt, bibelfremmed på alle punkter!

 

Bibelen sier: Joh. 11:25. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør.

 

Bibelen gir oss ingen inndekning for at Jesus skal sende oppstandelsen i reprise, det har gjort i forbindelse med frelsesverket, innkludert oppstandelsen, det kan ikke skje en gang til. I så fall måtte Jesus lide og død en gang til, ja, stå opp igjen, en gang til, slike påstander er jo helt utenom all bibelsk, sann, sunn, og frelsende virksomhet. Det som er gjort, det er gjort, og blir ikke sendt i reprise, verken èn gang til, eller flere ganger i reprise. Når Jesus sier: «Jeg er oppstandelsen og livet!» Så er det en livgivende faktor som lever og blir og som gir liv, og liv i overflod! Hvorfor! Jo, fordi at vi som er frelst, ja, hele den gjenfødte Herrens menighet, den lever i Jesu Kristi oppstandelses kraft, og har overhodet ikke noe ønske om at herren skal kjøre hele frelsesverket, og oppstandelsen i reprise, for det ville faktisk si det samme som at Herren, ikke var fornøyd med det fullbrakte frelsesverket, som Han utførte èn gang for alle! Slike vrøvle-profetier, som at Jesus skal bringe tilbake oppstandelseskraften, som menigheten èn gang har fått, er jo bare sludder og, menneskelagd fantasisprøyt, som aldri har oppkommet i Herrens, tanker, plan, eller noe annet av det som ligger i Hans profetiske planer for endetiden, og den kommende bortrykkelsen!

 

Bibelen sier: Ap. Gj. 16:31. De sa da: Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus.

 

Dette er det ingen grunn til å tvile på, men vi må merke oss at denne frelsesopplevelsen, gjaldt fangevokteren i Filippi og hans hus. Det er ikke gjengs at alle familiehjem kommer til å bli frelst, selv om en eller to av familiemedlemmene, er det i et hus.

Men selvsagt skal vi ikke se bort fra, heller ikke bortforklare, at mange familier, hele husstander blir frelst, men virkeligheten er den, det gjelder ikke alle i en familie, selv om en eller to av flere er frelst!

Dette gir bibelen oss en tydelige tale om i: Matt. 10:21. Matt. 10: 35 – 36. La oss være våkne for den forvillende profetånden i tiden, slik at man ikke skal bli dratt med i skrift forvrengninger, som gir profetier etter det som klør folket i ørene!

 

VÆR VÅKEN OG HA ALLTID DENNE SANNHETEN FOR ØYE – AT KRISTENHETENS RELIGIØSE MASSE – ELSKER SKJØGEVINENS PROFETIER MER ENN DE ELSKER ET – SÅ SIER HERREN FOR ENDENS TID!