Den ende Gud

Astrup E Kristoffersen

Den ende Gud

Den ende Gud er 3 personer sier en person ang. diskusjonen. Når 3 personer legges sammen 1+1+1= 1 Gud? Jeg tror svaret er 3 om det skulle være personer.

Ordet var Gud og Ordet ble kjød. I Ap. Gj.20. 28 står; Gud vant seg en Menighet m. sitt eget blod.

1ste. Tim. 3.16 står. Stor er Gudsfryktens Hemmelighet, han som ble åpenbart i Kjød, annen oversettelse Gud, ikke han.

Jesus sier: jeg og faderen er ett? ikke 2 altså? Hva med den 3dje Likeverdige? Så sier han også: Be til Gud og be til meg, ikke flere? Tro på Gud og tro på meg, ikke 3 altså? Herren din Gud skal du tilbe og han alene skal du tjene? Ble han plutselig alene? Der er en Gud og en mellommann, mellom Gud og mennesker, mennesket Jesus Kristus.

Paulus Hedningenes Apostel sier i Romer. br. 9.5 Kristus Gud over alle ting. Både Gud og menneske?

I Joh. Evang. 17.3 står; Dette er det Evige Liv å kjenne den eneste Sanne Gud og den han utsendte Jesus Kristus.

Går man til 1. Joh. br. kap. 5 mot slutten kan man lese at vi er i den Sanne, og han har gitt oss skjønn, Forstand til å kjenne den sanne og vi er i den Sanne i hans sønn Jesus Kristus, denne er den Sanne Gud og det Evige Liv.

Den som har fått skjønn, skjønner jo litt etterhvert, Åpenbaring?

Vårt Samfunn er med. Faderen og Sønnen sier Johannes og Paulus også. Men så står der i velsignelsen om den Hellige Ånds Samfunn. Er det en 3dje person? Paulus` hilsener i brevene er fra Faderen og Sønnen og de er en uadskillig Åndelig Enhet.

Man kan ikke ha den ene uten å ha den andre.

I 2. Peters br. fra begynnelsen ser man at de har de samme egenskaper.

Samme Rettferdighet, samme fred og Gud og Jesus er vår herre, og så går det over til han og Ham som kalte oss med sin egen herlighet og kraft. Guds Rike består ikke i Ord, men i Kraft.

Men så var det nevnt om en annen Talsmann? Der er nevnt om mellommannen, han er vår talsmann hos Faderen. Ang. Ånden sier Jesus: Jeg vil ikke etterlate dere Faderløse, jeg kommer til dere igjen. Den siste Adam, Jesus Kristus er nevnt som en Ånd som gir liv. Det er jo bare en ånd som kan gi liv og det er Gud selv.

Peter på Pinsedagen henviste til Profeten Joel når det gjaldt Ånden og da var det Gud som utgjød av sin Ånd.

I Esaias 9.6 som nevnt står om egenskaper i Gud. Barnet, sønnen, herredømmet osv. under, rådgiver, veldig Gud, evig fader og fredsfyrste.

I Slutten av Fadervåret ser man at makten og æren i Evighet vil tilhøre Han og det har ikke vært noe maktskifte underveis. Det var nok Faderen som var i Sønnen som utalte seg da makten ble Proklamert. Meg er gitt all makt i Himmel og på Jord.

Herren er Gud, Herren er Ånden, Israels Helige. Hellig, Hellig, Hellig er Herren hærskarenes Gud, Gud er Hellig og Gud er Ånd og der var en som ville være Gud men mislyktes totalt.

Der var ingen over som han kunne rådføre seg med. Hvem vi dere likne meg med, eller hvem vil dere sette ved siden av? Han deler ikke sin Ære med. noen. Den Helige Ånd er allesteds nærværende etter Davids utsagn. Og Paulus, talte varmt om den ukjente Gud, i han er det vi lever og er til kunne han si. Vår eneste Hersker og Herre sa Apostelen Judas i sitt brev.

Jesus, Messias Adonai skal der visstnok stå i det Nye testamentet til de Messianske Jødene. Om noen er språkorientert. Om noen har ordbok så kan vel ting undersøkes ut fra skrivingen her. Tomas falt ned og Tilbad Jesus og Ropte, Min Herre og Min Gud!

Jesus spurte de Skriftlærde: Hvorledes kan det ha seg at David kaller ham Herre når han er hans sønn? Det kunne ikke engang Teologene svare på.

(Paulus br. Rom 9. etter slektskapet med. Jødene.)