Mellommannen-II

Mellommannen-II

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

En mellommann er en formidler mellom to parter, han formidler den anklagedes budskap til dommeren, og dommerens svar tilbake til anklagede!

Bibelen sier: Hebr. 9:15. Derfor er Han mellommann for en ny pakt, for at de som er kalt, skal få den evige arv som var lovet, etter at det har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakt.

Jesus var og er vår mellommann, i denne store åndelige funksjonen, tjenesten, har Han formidlet våre behov innfor Faderen, der han ble lydig inntil døden, som det frelsende sonofferet, i vårt sted, mellom oss mennesker og Gud.

Som mellommann formidlet Han, alle våre problemer, alle våre overtredelser, all vår synd og skam, innfor Faderen. Videre i denne mellommann tjenesten, formidlet, formidler Han Guds, Faderens, svar tilbake til oss. Og nå er det gjort, det skjedde på Golgata, Halleluja, lovet være Hans mektige navn.

Bibelen sier: hebr. 9:19. For da Moses hadde kunngjort for hele folket alle budene som står i loven, tok han blodet av kalvene og bukkene, sammen med vann, skarlagenrød ull og isop, og stenket både på selve boken og på folket.

Her ser vi Moses’, tjeneste som mellommannen, mellom Israel-folket i ørkenen, og Gud, først hadde han brakt folkets henvendelse frem til Herren, og så brakte han Herrens, svar tilbake til Israel-folket, slik som vi leser i bibelsitatet over.

Når vi sammenligner Moses og Jesus, så ser vi at mellommann-tjenesten var å forlike folket med Gud i Kristus. Det var og er å forlike gud med folket i Kristus. For det er i Kristus Jesus, at hele forlikelsestjenesten, ligger, selv om der har vært forløpere for denne mellommann-tjenesten, frem til Herren Jesus, og da igjennom Ham ble fullført, Èn gang for alle på Golgata-Kors!

Bibelen sier: 2. Korint. 5:18. Men alt dette er av Gud, Han som forlikte oss med seg selv ved Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste.

Et sterkt eksempel på, en mellommann-tjeneste, det er også en forlikelse-tjeneste, Gud / Mennesket / Mennesket / Gud.

Bibelen sier: 2. korint. 5:19. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg Selv, så Han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelsen.

Som den mellommannen Jesus var, er, ble vi gjennom Ham forlikt med Gud, og på grunn av at Jesus, som mello0mmannen, tok alle våre skammeligheter på seg, tilregnes vi ikke vår synd. Kristus, tok allt på seg, idet Han, både som mellommannen, og som sonofferet, naglet allt det vi skulle dømmes til døden for, det ble Han dømt for. Den rene, uskyldige, lytefrie, bar verdens forbannelse og smerte med seg opp på korset. Og derfor har alle vi som har tatt imot Jesus, blitt frikjent! Frikjent i Kristus, Halleluja! Er ikke du, er ikke dere, velsignet glade for det? Jeg er!