Åpenbaringen ----------

Åpenbaringen av de ville dyr i Efesus

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Det er et interessant emne, mange er de som ikke forstår hvem de ville dyrene i Efesos, er.

Villdyrene i Efesus, var ikke de enkleste å kjempe mot, de var skarpskodde, både med lange klør, og skarpe rovtenner, noen troende vet faktisk ikke hva disse villdyrene i Efesus, var, men ved åndens åpenbaring skal bibelen gi oss det rette svaret.

Bibelen sier: 1. Korint. 15:32a. Var det på menneskelig vis jeg kjempet mot villdyr i Efesus, hva gagn hadde jeg så av det?

Bibelen sier ikke at det var villdyr, Paulus kjempet mot i Efesus, hadde det vært det ville ikke Paulus hatt noe som helst gagn av det i det hele tatt. Disse villdyrene, var slett ikke firbeinte skapninger med hale, og knurrende en knurrende oppførsel, og som flekket tenner, med halen hengende rett ned, i sinne og frustrasjon! Hadde isse villdyrene vært av den rasen ville ikke Paulus ha hatt noen misjonsoppgave å utføre i Efesus, i det hele tatt!

Den sanne åpenbaringen av de ville dyr i Efesus, det var mennesker med villdyrets natur og raseri mot Paulus, og den tjenesten med å forkynne evangeliet om Herren Jesus Kristus. Denne samme kategori villdyr, som er gudsfiendtlige, har vi også i denne avgjørende siste endetids innspurten før Herren, kommer, og forløser, henter sin blodkjøpte brud hjem til himmelen! Og vi finner dem i alle samfunnslag, fra «A – Å!»