22ende. Juli-Masakren.

 

 

22ende. Juli-Massakren.

Av evangelist: Torkild Terkelsen.

Vi har nå i en måned sammenhengemde blitt opplyst om alle detaljer ved den forferdelige udåden som skjedde i Regjeringskvartalet og på AUF´s ungdomsleir på Utøya, hvor tilsammen nærmere 80 ble brutalt drept. Intet, siden krigen, har rystet Norge slik som det Anders Berhring Breivik gjorde.

Media, samtlige TV-stasjoner, alle radiokanaler, magasiner, aviser og kristne blad har hatt en dekning av tragedien og viet mer plass til den enn noe som har hendt. Bildene av blomsterhav i Oslo og mange andre byer, lys-tenning, T.V. Overførte begravelser, minnesamlinger, intervjuer og debatter sitter fast på netthinnen.

Våre statsmenn, Statsminister Jens Stoltenberg, justisministeren, politiets ledere og etterforskere og etatsledere har gjort et bemerkelsesverdig arbeid og høstet internasjonal hyllest. Jeg tror vi deler sorgen med alle som har mistet sine kjære. Men tidlig talte Herren til meg og sa: «Vi skal ikke sørge slik som de som ikke har håp» og kunne ikke delta i den politisk-religiøse sorg.

Jeg så tidlig en åndsregistret sorg – en slags ny statsreligion, som i sorgen brøt ned alle skillelinjer. Kongehus, biskoper, imamer, humanetikere, ateister, buddhister, hinduister, rabbinere, prester og alle slags politikere gikk hånd i hånd og dette ble bifalt i kristne blad og en forsoningens ånd har utnyttet tragedien til å grave ned alle stridsøkser.

Norge vil aldri ble det samme» sies det. Alle er nå redde for å bli stemplet som kristenfundamentalister og mistenkeliggjort for å vær en potensiell samfundsfiende.

Også pinsepredikantene manes til varsomhet og å være mer lavmælte. Vi skal nå være mer rause i vårt forhold til alt og alle. Hvor dyktig Satan iscenesetter sitt program og utnytter situasjonen. Først den grufulle forbrytelsen, utført i Satans ånd og så forbrødringen, som på tvers av de klare bibelske retningslinjer, har fått ny næring og gjør at den falske enhetstanken drar nye til seg.

Det skal bli spennende å se hvordan dette utvikler seg i et land hvor der ikke lenger er modige åndshøvdinger og profeter, men bare religiøse og politiske spyttslikkere, og statssubsidierte kirker og menigheter og misjonsprogram.Det vil bli mer overvåkning, noe som må tilvennes før den store overvåkeren. Antikrist, kommer. Men føler du slettes ikke med de som sørger? Jo, jeg gjør det, og ber for dem at dette må vekke opp noen.

Men jeg sørger også med de som denne måneden har mistet sine kjære i spedbarnsdød, ulykker, drap, selvmord, pinefulle sykdommer og andre ting, gjemt og glemt bak den store tragedien!