Utvelgelses-Frelsen

Utvelgelses-Frelsen ligger i Gud i Jesus Kristus!

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

At frelsen er åpenbart i Gud, i Jesus Kristus, det er en ufravikelig bibelsk sannhet.

Det er så velsignet godt og herlig, man kjenner og opplever fryden og gleden i Den Hellige Ånd, når en ser denne åndelige åpenbarelsens storhet. At det er Gud selv som frelser oss, har frelst oss!

Bibelen sier: 1. korint. 1:26. Brødre, legg merke til det kall dere fikk, ikke mange vise etter kjødet ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange av høy ætt.

Det bibelen oppmuntrer oss til, det er å gi akt på det kallet som vi har fått, det gjelder alle som ikke er av de høybårne, ikke de som er vise, på verdens visdom, og som et resultat av det, er kalt, utvalgt på kjødelig vis, av de verdensmektige, og verdens høye og edle, verdslige slektsledd. Men vi som er født på ny, ved Guds nåde, vi i vår skrøpelighet, og uvitenhet i verdens visdomsfulle øyne, vi er kalt med et hellig frelseskall, i den evige utvelgelsen i Kristus, før denne verdens grunn, og verdens vise var etablert.

Bibelen sier: 1. Korint. 1:27. Men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme.

Når vi ser Guds visdom i dette, Guds visdom i den evige utvelgelse, guds visdom i utvelgelsen av det dåraktige, for å gjøre alle de vise til skamme. Videre når vi ser Guds utvelgelse, av det som er svakt i verden, for å gjøre det sterke til skamme. I denne utvelgelsen av de gale, de dumme, de som er gale og dumme i verdens øyne, om vi kan si det slik? Videre i denne utvelgelsen, av det svake, svakeste, for å gjøre det, de sterke, sterkeste til skamme. I alt dette ser vi Gud, alt dette er det Gud som har gjort! Hvorfor ikke Jesus? Nei! Fordi at det er Gud i Kristus, Kristus som er Gud, som har gjort denne, ufattelige, evige utvelgelse, i Seg selv, i Kristus. Og ved at vi ser det slik, ser vi Gud i Kristus, det vil si, vi ser at Kristus er Gud! Derfor er også alt av Gud, i Kristus!

Bibelen sier: 1. Korint. 1:28. Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg, det som ingenting er, for å gjøre det til intet som er noe.

Dette er interessant, fremdeles er det Gud som har gjort denne utvelgelsen, idet Han utvalgte det som er lavt i verden, det som er foraktet, det som ingenting er, det utvalgte Gud Seg! Hvorfor? For å gjøre til ingenting det som er noe, er noe i verdens øyne, i motsetning til de som er ringaktet, og sett ned på! Hvor var det bare Gud, som gjorde denne utvelgelsen? Er det ensbetydende med at, der er to? nei, så absolutt ikke! Denne utvelgelsen er fantastisk, den er gjort i Kristus, av Gud i Kristus, og når vi ser Gud i Kristus, forsvinner de to, og der står bare frem Èn! Og denne Èn, er identisk med Gud, og denne Èn, er identisk med Kristus. Altså Èn og samme person, dersom ikke kunne ikke, den evige utvelgelsen ha vært gjort i Kristus Jesus!

Tror noen på noe annet – Så lever dere i et selvbedrag – For da lever dere på en LØGN!