Golgataverket

Golgata-verket BEKREFTER at Jesus er GUD

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Forkastelsen av at Jesus er Gud, er sterk i de fleste trosretninger i tiden, men Golgata-verket er den sterkeste bekreftelsen vi har på det!

Bibelen har et mangfold av dype profetiske forutsigelser om Jesu guddom, og det er dette som er så interessant å få et innblikk i, her og nå!

Bibelen sier: Koloss. 2:14-15. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok Han bort da Han naglet det til korset.

Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da Han viste seg som seierherre over dem på korset.

Det som bekrefter at Jesus er Gud i denne bibelske settingen, det er at Han utslettet alt som dømte oss til døden, idet Han naglet det til korset. Hadde Jesus, ikke vært Gud åpenbart i et menneske legeme, hadde Han bare vært et vanlig menneske, og da kunne et hvilket som helst menneske, ha død for dine og mine synder.

Men fordi at Han var, og fremdeles er Gud, kunne Han utføre det fullbrakte frelsesverket på Golgata kors. Intet menneske ville ha klart det, heller ikke Jesus, dersom Han bare hadde vært et menneske, men der måtte èn Gud til for å fullføre, dette forløsningsverket på Golgata kors! Og denne Gud i Kristus, legemlig, var det som utførte, det fullbrakte forsoningsverket. Det er virkelig i dette vi ser Gud åpenbart, i kraft og velde i det legemlige sonofferlamet. Lammet Kristus Jesus!

Det at Han avvæpnet maktene (den demoniske åndehæren), og myndigheter, enten er åndevesener, eller fysiske personer, bekrefter det Hans fullkomne åpenbarelse, som Gud i Kristus Jesus! Idet Han stilte alle disse åndskreftene, fra den demoniske åndehærsverden åpenlyst til skue, og i denne guddoms-akten, viste Han seg, som Gud selv, som seiersherre, over all denne ondskapen, på Golgata kors!

Idet han ropte ut – DET ER FULLBRAKT!