Nu hastig ------

NU HASTIG NÆREMER SEG DEN STORE DAGEN

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Dette er en dag de fleste kanskje liker mindre å høre tale om, men en mer viktigere dag enn denne, og et mer viktigere budskap enn dette å tale om, i disse dager – DET FINNES IKKE!

Det er underlig med budskapet om Jesu komme, det har alltid vekket reaksjoner, både negativt og positivt, og de som reagerer positivt er de som har fått denne åpenbaringen i sitt hjerte, i den evige utvelgelsen før verdens grunn ble lagt!

Fra Nardus-Sangboken Seierstoner – Nr. 274: 1 – 3.

Nu hastig nærmer seg den store dagen da Jesu brud inntar Jerusalem. Snart nådetidens siste stund er slagen, og i triumf de frelste toger hjem.

Kor: Til harpespill med palmegren i hånden De synger Guds og Lammets nye sang. Og alle dem som tilbad Ham i ånden Skal være der i evigheten lang.

Vel falt det tårer titt på brudens kinner, når her på jord i prøvelser hun var. Men som juveler disse tårer skinner Det var for Jesu skyld hun smerten bar.

I staden skjønn der ingen farer lurer Skal brudeskaren skue all dens prakt. Den ligger trygt omgitt av jaspismurer. Hvem kan forstå Guds underfulle verk?

Ja, tenk hvilken dag dette skal bli, det store spørsmålet det er, og vil alltid bli – Skal du bli en av dem, som skal få denne evige himmelske opplevelsen, i de evige boliger hjemme i himmelen? Alt dette ligger i de utvalgtes hjerter fra før verdens grunnvoll ble lagt! Derfor er det så avgjørende viktig at du som leser disse linjer, får del i dette slik at du kan speile deg i ordet, og der få svaret på om du er en av Herrens utvalgte.

Bibelen sier: Joh. Evg. 14:3. Og når jeg er gått bort og gjort istand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.

Det er denne dagen som hastig nærmer seg, dagen for Herrens komme, og den etterlengtede bortrykkelsen, som Jesu Kristi brud stevner frem mot, med lengsel og Hellig Åndens gledesfylte forventning, i hjertene etter å møte Ham som komme skal. Herren Jesus Kristus, deres frelser og venn som gav sitt liv for bruden, menigheten, på Golgata kors. Er du rede for den dagen? Denne dagen er rett for hånden, ikke så altfor langt inne i fremtiden! Tidens tegn og de mange signal-lamper, som blinker i tiden, disse innvarsler Herrens komme! Og spørsmålet er, min venn, skal du stå tilbake etter at Jesus har hentet de frelste fra denne jorden, og hjem til himmelen - ?

Koste hva det koste vil! Gjør deg rede til å møte din Gud! Der er bare èn bortrykkelse! Og blir du ikke med i den, blir du stående tilbake! Gud velsigne deg til å ta det rette standpunktet – NÅ!