Gud bestemte oss -------

Gud bestemte oss ikke til vrede!

(Gud bestemte ikke menigheten til å gå gjennom Den store trengsel)

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Nå er der mange forskjellige meningsvarianter om hvorvidt menigheten skal gå gjennom den store trengsel, men la oss nå se på hva bibelen sier om det?

En ting er i hvert fall sikkert, i hvert fall så langt og bredt som man forstår bibelens ord om disse viktige profetiske forutsigelser. Men nå skal vi la Bibelen tale for seg selv, den er i hvert fall klar nok!

Bibelen sier: 1. Tess. 5:9 – 11. For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus.

En ting er i hvert fall klar tale vedrørende vreden som skal gå over jorderiket, som ikke kan være noe annet enn: Den store trengsel! Den er ikke vi gjenfødte troende, som er frikjøpt med Jesu blod bestemt til å rammes av. Men vi er bestemt i utvelgelsen før denne verdens grunn ble lagt, til å bli frelst fra vreden. For det er det som er Guds vilje og forutbestemmelse, at utvelgelsens barn i Kristus, skal ikke rammes av den vredens ondskap, som gudsfornekterne, og gudsbespotterne har i vente.

Vers 10. Han som døde for oss, så vi skulle leve sammen med Ham, enten vi våker eller vi sover.

Det er tydelig tale i skriften om at Herren døde ikke for oss for å la oss komme inn under vreden, vredesdomen, vredesdomene, som skal gå over jorden i trengselstiden. Han døde heller ikke for oss, for at vi skal komme innunder dommen foran den store hvite trone, og gå fortapt, etter at 1000-årsriket er til ende. Han døde for oss for at vi skal leve sammen med Ham, i det uendelige enten vi sover eller er våken, som må forståes slik. At når vi er våkne om dagen, i våre daglige gjøremål og forpliktelser, eller vi ligger på vårt nattlige leie å sover. Så hører vi Herren til og skal få leve med Ham, i en uendelighet som aldri tar slutt. Det er dyrebart! Det gleder du, dere, dere vel veldig til å få oppleve, alle dere som er frelst i overensstemmelse med bibelordets ufravikelige frelsesbudskap, veiledning til frelse?

Vers 11. Derfor trøst da hverandre og oppbygg hverandre, slik dere også gjør.

Det er en underbar hilsen med fortrøstningsfulle ord Herren, forunner oss her, idet Han formidler gjennom broder Paulus. At på grunn av at vi ikke er bestemt til vrede og undergang, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Og videre, at Jesus døde for oss, for at vi skal leve sammen med Ham, enten vi er legemlig våkne, eller om vi er i en legemlig søvn.

Så skal vår oppgave for og med hverandre, være å trøste hverandre, og oppbygge hverandre, på grunn av de forut talte fortrøstningsfulle ordene fra Herren, formidlet gjennom, igjen sier jeg, formidlet gjennom broder Paulus! Og så er det opp til deg, dere, om du, dere, vil ta disse velsignede ordene, løftene til deg, dere, personlig og takke Herren for, at nettopp dette, gjelder deg, gjelder dere!

Herren velsigne dere i sitt underfulle og mektige frelses navn – AMEN!