Gud i Kristus -------

Gud i Kristus i forsoningsverket!

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Det vi skal se på i denne akten, det er den virkelige stadfestelsen, som åpenbarer at Jesus er GUD!

All den ubibelske teologien og bortforklaringen om at Jesus, ikke er den virkelige Gud, som ble menneske, og som i en fysisk menneskeskikkelse gikk til Golgata, og sonet synden for menneskeheten, idet Han naglet den til korset. Og der vant Han en triumferende fullkommen seier!

Bibelen sier: 2. Korint. 5:19. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så Han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelsen.

Kan det bli klarere servert fra Herrens munn enn dette? Det var Gud som i Kristus, forlikte verden, (de frelste som er tatt, ut av verden, til denne frelsen), med seg selv, legg merke til, at det var ikke Kristus Jesus, som menneske, som i Gud forlikte verden, (de frelste som er tatt, ut av verden til, denne frelsen), med seg selv, som menneske, i menneskeskikkelse. Men det var Gud i Kristus-mennesket, som forlikte verden, (de frelste som er tatt ut av verden til denne frelsen.) Og denne forlikelsen, Gud i Kristus, gikk Gud selv til Golgata, og fullførte denne forlikelsen, forsoningen.

Og ut av dette forstår vi at Gud i Kristus som sonoffer-lammet, er Gud selv i det som skjedde på korset. Altså Gud åpenbart i Jesus, som den sanne Gud, og sonoffer-lammet, Gud åpenbart i forsoningen, som det sanne og virkelige sonoffer-lammet, gjennom det fysiske sonoffer-lammet, Jesus Kristus! Fordi at det var Gud, som selv forlikte verden med seg selv, kunne denne forlikelsen, kunne dette forsoningsverket bli fullkommet. Slik at våre overtredelser ikke tilregnes noe mer, de er slettet èn gang for alle. I et forsoningsverk, i en forlikelse, som bare kunne skje èn gang for alle! Fordi at Jesus er Gud, Gud er Jesus, hadde det ikke vært slik kunne ikke denne forlikelsen, forsoningen funnet sted!

Men fordi at det var Gud i Kristus, hele guddommens fylde, som ble naglet til korstreete stam, eller en pele, som det står i den greske/hebraiske, grunnteksten. Kunn Gud kunne gjøre dette, og dette er nok det sterkeste beviset vi har i den bibelske settingen, på at Jesus er Gud, at Gud er Jesus Kristus!

Denne sannheten har lagt der i hjertene til alle som er utvalgt i Kristus, før denne verdens grunn ble lagt! Er du, er dere, blant de utvalgte i Kristus, før denne verdens grunn ble lagt? Da vil du, da vil dere, kjenne i Ånden at dette budskapet, det er nettopp til meg - AMEN!