Ikke ved krigsmakt ----------

Ikke ved krigsmakt men ved Herrens hånd og Ånd!

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Tidens mennesker er svært opptatt av hvordan forskjellige problemer skal løses. Men det er hører med til sjeldenhetene, at der er ikke noen særlig velvilje, til å søke Herren om råd til problemløsninger.

Men politiske og religiøse løsninger er alle åpne for, og det hører med til virkeligheten, at det ender opp med krig og forferdelse!

Bibelen sier: Esra. 8:22. For jeg unnså meg for å be kongen om krigsmakt og hestfolk til å hjelpe oss mot fiender på veien. Vi hadde jo sagt til kongen: Vår Gud holder sin hånd over alle dem som søker Ham, og lar det gå dem vel, men Hans makt og Hans vrede er over alle dem som forlater Ham.

Denne gudsmannen Esra, hadde satt sin fulle lit til Herren, derfor unnså han seg for å søke krigsmakt og væpnede horder, hos kong Artaxerxes, som var utrustet med et krigsmaskineri, av denne verdens krigs-systemer og militær utdannelse, den slags våpen for å vinne, komme seirende ut av alt. Så broder Esra, på som underordnet i motsetning til, Herrens utstrakte, frelsende, reddende hånd! Esras` klare trostale burde sette respekt i noen og enhver av oss, idet Esra, sier: Vår Gud holder sin hånd over alle dem som søker Ham, søker Gud, og alle de guds-søkende holder Herren Gud Jehova sin åndskraftige hånd over, og fører dem alle sammen til hvilens vanne. Herren lar alle og enhver leve vel, i fred, glede, og åndelig harmonisk velsignelse, under blodets frelsende rensende kraft. Men Herrens velsignelse er ikke over, eller med dem som forkaster Ham! Hvorfor ikke? Nei, fordi at disse gudsforkasterne, gudsfornekterne, valgte det allerede før denne vedens grunn var lagt!

Bibelen sier: Esra. 8:18. Og da Gud holdt sin gode hånd over oss, sendte de oss en forstandig mann som hette Serebja, en etterkommer av Makli, som var sønn av Israels sønn Levi, og hans sønner og hans brødre, atten i tallet.

Slik er det når vi mennesker regner med Herren, og ikke setter vår lit til konger, regjeringssjefer, politikere, som ikke har noen annen løsning på problemene enn politikk, som videreføres, og iverksetter krig og krigerske tilstand. Det er ikke det vi har bruk for, men det vi har bruk for det er at Herren holder sin gode hånd over oss, som også er den eneste redningen som teller, i dette og det kommende livet! slik som i Esras situasjon, mannen som satte sin fulle lit til Herren, Herren, sørget for at den rette personene kom på plass, sønner av Israel, sønn av Levi, og hans sønner, atten i tallet. Herren, hadde og har fremdeles sine vitner, sine åndelige militære, klar til rett tid og på rett sted!

Bibelen sier: Esra. 8:23. Så fastet vi og bad vår Gud om hjelp, og Han bønnhørte oss.

Mange mener at det hjelper lite og ingenting å legge livets bekymringer fremm for Herren i bønn, Bibelen den gir oss mange stadfestelser på at det er nettopp det, det gjør. Slik som Herren svarte på de gamle trosheltenes og patriarkenes bønner, slik svarer han også i dag på våre bønner! Men det er ikke slik at vi får det slik vi vil ha det, Herren gir alldrig bønnesvar på betingelsene dine, heller ikke på betingelsene mine! Men Herrens hjelp til oss på bønn, det blir slik Herren forordner det, ikke slik du og meg ønsker bønnesvarets forordninger på, men som Herren vil!

Bibelen sier: Esra. 8:31. Vi brøt opp fra Ahava-Kanalen på den tolvte dagen i den første måneden for å dra til Jerusalem. Og vår Gud holdt sin hånd over oss og fridde oss underveis fra fiender og folk som lå i bakhold mot oss.

Det er under over under å se Herrens utstrakte, mektige hånd og hvorledes Han ledsaget, Esra og hans følge fra de brøt opp og dro fra Ahava-Kanalen, med kurs for Jerusalem. De satte ikke sin lit til, den menneskelige verdslige, fornuftige, politiske, religiøse, korrekte, snupsensnappens vandringen, og de såkalte snupsensnappsen mulighetene, som bare ville ha ført dem ut et uføre, hvor nederlag etter nederlag, helt sikkert ville ha blitt deres lodd. Men de satte sin lit til sin Gud, Herren Gud Jehova, Han som holdt sin hånd over dem og fridde dem ut fra alle tenkelige, mulige, og reelle livsfarlige situasjoner. Dette er Bibelens veiledningen til oss gjenfødte, bibelsk troende også i dag. Nemlig å stole på Herren, i stedet for på politisk, religiøs, propaganda, som ikke fører frem, men fører menneskeheten på av-veie fra virkeligheten, i stedet for inn i virkeligheten, slik at en får se det i lys av en åndelig Gudsåpenbaring. For er det noe vi trenger i denne tiden – SÅ ER DET NETTOPP DET!

Bibelen sier: Salme 33:16. En konge frelses ikke ved sin store makt, en helt reddes ikke ved sin store kraft.

Bibelens budskap er så tydelig på alle måter, uansett hvilken situasjon det gjelder i mennesker og nasjoners livstilstand. En konge med hele hans kongedømme og store stabb, står utelukket fra frelse og bevarende kraft, dersom Herren settes på utsiden. Heller ikke heltene kan reddes ved sin egen kraft, settes Herren på utsiden er det ensbetydende med en dødsdom, ja, for å si det enda sterkere, det er å sammenlignes med et selvmord! Der hvor Herren utestenges, vil alltid mennesker og nasjoner, til enhver tid stå overfor de største og mest katastrofale begivenheter, begivenheter som for mange er helt utenkelige!

Bibelen sier: Salme 33:17. Hesten er ikke å stole på til frelse, og med sin store styrke redder den ikke.

Bibelen er klar i sitt budskap, ufeilbar profetisk forutsigende som den er, slår dens troverdighet til også i vår tid. Hesten (krigsmaskineriet), kan ikke redde noen, kan ikke frelse noen fra verken det ene eller det andre. Og med sin stor styrke, kan heller ikke hesten (krigsmaskineriet), redde verken den ene eller den andre. Hvorfor? Fordi at krigsmaskineriet, iverksettes av politiske, religiøse, ugudelige, løsninger og slikt finnes der ikke fnugg av frelse, eller annen form for redning. Nei, ikke i det hele tatt, det er kun Herren som kan gi folk og nasjoner den reddende og frelsende utfrielsen, fra alle vanskeligheter!

Bibelen sier: Ords. 21:31. Hesten blir gjort ferdig til stridens dag, men seieren hører Herren til.

Menneskene setter gjerne, ja, mer enn gjerne sitt seiers og frelseshåp til de materialistiske effektene, og klargjør disse til stridens dag, (krigens dag), men sannheten er den, at alle slike iverksettelser, er ubetydelige i Herrens øyne, Han fører ikke Sin krig med materialistiske våpen, men i åndelig kraft, og i denne åndelige kraften er det også, at seieren og frelsen hører Herren, til!

Ikke ved krigsmakt men ved Herrens hånd og Ånd - AMEN!