Omvend dere

Omvend dere!

Av evangelist: Ove Jan ludvigsen.

Omvend dere, omvendelse er et ord som ikke faller alle like godt for brystet, men så er nok ikke alle født til å få del og lodd, i dette velsignede bibelske budskapet fra Herren.

Men så er det heller ikke hva som faller mennesket godt for brystet, men det som teller, det er hva Bibelen sier!

Bibelen sier: Ap. Gj. 2:38. Peter sa da til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.

Apostlenes forkynnelse var tydelig, og uten tvil om hva de mente når de forkynte Guds ord. Budskapet var klart, bli frelst, og deretter døpt umiddelbart, ikke i titler, men i navnet til Ham, Jesus, som døde for dem, og for oss. Barnebestenkelses forkynnerne har misforstått, mistolket, dette og man andre bibelsitat, for å forsvare den hedensk-okkulte barnebestenkelsen. For Peter forkynte ikke frelse i dåpen, i dette skriftens ord, men det han forkynte var, at i omvendelsen, det vil si, i frelsen, ligger der dåp med neddykkelse i Jesu Kristi navn. Og i frelsen som der ligger dåp i, ligger der også tilgivelse for syndene, videre i frelsen ligger der en mottakelse av Den Hellige Ånds gave. Så her er det på ingen måter tale om barnebestenkelses-frelse, men der er snakk om en frelse, en bibelsk frelse, som inneholder, dåp med neddykkelse, syndenes forlatelse i denne frelsen, og mottakelse av de åndelige nådegavene. Så som, tunger med tydning, profeti, helbredelsens nådegave, nådegaven til å prøve åndene – osv. Dette er det bibelske budskapet som vi virkelig trenger i dag, men som har blitt trødd under fot, av den store religiøse massen, som tror de vet allt, men dessverre, så vet de lite og ingenting!

Bibelens sier: Ap. Gj. 2:39. For løftet tilhører deres barn, og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til seg.

Halleluja! Det er så åndsfylt og brennende budskapet i Ap. Gj. Og en kjenner i ånden, at det er dette som enhver forsamling virkelig trenger i denne tiden, ved å holde dette budskapet tilbake, er det samme som å føre folket bak lyset, slik at dem aldri får det rette syn og innblikk i skriftens ord. Budskapet i apostlenes gjerninger, taler ikke bare om syndenes forlatelse, og dåp, og de åndelige nådegavene. Men det har også et klart budskap om en evig utvelgelse, før verdens grunn ble lagt. For skriftens budskap over, taler tydelig om frelsesløfte som hører Jødene, Israel, til, og alle de andre som er langt bort, hedningefolkene. Og alle disse som omtales her, er plassert i Herrens utvelgelses kall, for der står, så mange som Herren vår Gud kaller til seg! Halleluja! Hvem er disse? Jo, det er alle de som ligger i utvelgelsen i Kristus, før verdens grunn ble lagt! Ufrelst, bekjennende religiøs, kvinne og mann, sjekk deg selv i ordets speil, og der får du se om du er blant de, som Herren vår Gud kaller til seg, er du blant dem, er du også utvalgt i Kristus, til frelse, syndenes forlatelse, dåp med neddykkelse i Herren Jesu Kristi navn. Og en åpen mottaker av Den Hellige Åndens gave (r). Husk: En frelse uten bibelsk neddykkelsesdåp, er ukjent for Bibelen, fordi at det er ingen frelse, for den som ikke er døpt til Kristus, ikke er ikledd Kristus! Bibelen sitt samtykke gis kun til en frelse som er bibelsk, ikke noen annen etterlignelses-frelse!