Bare de som .........

Bare de som tok imot ordet ble bibelsk døpt!

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Hva må man være for å motta det åpenbarte ordet, når det forkynnes i en åndelig salvet ild, brann, og kraft fra himmelen?

Det er en kjennsgjerning at majoriteten av jordens/verdens religiøse såkalte kristenhet, absolutt ikke har tro på bibelsk ånds-åpenbarelse over skriften, det kaller de for spekulasjoner, og dere, du må ikke spekuler, du må ta det slik det står. Javist ja, men å ta det slik det står, det er å motta det åpenbart ved Den Hellige Ånd, foruten åndens åpenbarelse over ordet, kan vi aldri få det, eller motta det slik det står – Alle må være åpne for det åpenbarte ordet!

Bibelen sier: Ords. 29:18. Uten åpenbaring blir folket tøylesløst. Men lykkelig er den som holder loven.

Bibelen er klar, for å kunne ta imot ordet slik det står, må det taes imot ved åndens åpenbaring, dersom ikke, er det ikke ordet vi mottar. Men det virker som om de fleste fortrekker forkastelsen av ordet åpenbart, og velger tøylesløshetens ute-svevende åndelige/uåndelige, livsførsel. Lykkelig er den som holder loven, nå har aldri vi hedninge-kristne vært under loven, så derfor er det vel riktig og bibelsk rimelig, at vi forstår dette ordet slik. Lykkelig er den som forholder seg til ordet, evangeliet og tror det, åpenbart ved Den Hellige Ånd. For da tror en det, og mottar det, slik det står!

Bibelen sier: Ap. Gj. 2:41. De som nå tok imot hans ord, ble døpt. Og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen sjeler.

Bibelen sier at det var kun de som tok imot Herrens ord som lot seg døpe, det trer alltid tydelig frem i skriften, at det er de åpne, ærlige, redelige, som handler på ordet som også er et bibelsk bevis på at de har tatt imot det, og fremdeles tar imot det. For dersom det ikke var åpne, redelige, ærlige, ville de alldrig ha tatt imot det, og vil heller alldrig gjøre i det nå, heller ikke i fremtiden, frem til Herren, kommer og skal hente den blodkjøpte menigheten, som har ikledd seg Kristus, ved at den har latt seg begrave, i dåpen til døden, altså neddykkelses dåpen i Jesu Kristi navn! Der hvor mennesker er åpne, ærlige, redelige, for ordet der oppleves det åndelig bevegelse, mennesker blir frelst, døpt på bibelsk vis, altså ikledd Kristus, i dåpen i Hans navn, ingen trenger å anstrenge seg for å legge disse til menigheten. Det ordner Herren, selv opp i. Herren, har allerede ordnet opp i det, det skjedde i utvelgelsen, før verdens grunn ble lagt. Da ble denne og flere bibelske sannheter, lagt inn i de utvalgtes hjerter, og den fulkomne frelsen med alle dets sannheter, vedrørende de forskjellige sider ved ordet, og oss mennesker, var, ble, ferdigstilt i utvelgelsen, før verdens grunn ble lagt!

Bibelen sier: Ap. Gj. 2:42. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene.

Det vi merker oss og ser tydelig og forstår tydelig nok, uten noen som helst spørsmål, det er dette. Bibelen gir et klart budskap om hvem som Hadde del i samfunnet, læren, brødsbrytelsen og bønnene. Det var, og er uten tvil de som ble døpt til Kristus, i Jesu Kristi navn, ingen andre ble omtalt som opptatt i det apostoliske tros-samfunnet, og slik må det også være i dag. For dersom ikke, har Herren, og hele Hans ord, forandret seg totalt, men det har verken Herren, eller ordet! Herren gi at noens åndelige øyne, må bli åpnet for denne sannheten i skriften!