CD-Bok Nr. 02.

CD-0011 – ”Tror og lar seg døpe”

 

CD-0012 – ”Så er det for oss bare Én Gud”

 

CD-0013 – ”Herren vår Gud/Herren er Én”

 

CD-0014 – ”Den åpenbarte Gud i Jesus Kristus er Én”

 

CD-0015 – ”Bibelsk Dåp”

 

CD-0016 – ”Sann Gud av sann Gud”

 

CD-0017 – ”Egne – Særegne meninger”

 

CD-0018 – ”Også disse måtte overdøpes i Jesu Kristi Navn”

 

CD-0019 – ”Guddommens Konge”

 

CD-0020 – ”Ingen kommer til faderen uten ved Meg”