CD-Bok Nr. 05.

CD-0041 – ”Når ånden gjennom en kvinne får kongen til å bøye kne”

 

CD-0042 – ”Politisk menneskeverdisyn og Bibelens syn på Europeisk Union”

 

CD-0043 – ”Kongen i landsforræderiets tjeneste”

 

CD-0044 – ”Våre statsoverhoders sammensvergelse mot det norske folk i EU-politikken”

 

CD-0045 – ”Illuminati – Hemmelige organisasjoner – EUs fremtidsplan”

 

CD-0046 – ”Ditt EU-valg kan bli ditt evighetsvalg”

 

CD-0047 – ”EØS er endetidens slangesæd til fullt Medlemskap gjennom bakdøren”

 

CD-0048 – ”Koblingen – Gatt – De ti EU-stater – De ti globale soner”

 

CD-0049 – ”EUs ugudelige hormonforstyrrelser”

 

CD-0050 – ”En statsminister med omsorg for landet”