CD-Bok Nr. 06.

CD-0051 – ”Sannsynligvis vil Antikrist medvirke til Gjennoppbyggelsen av templet”

 

CD-0052 – ”Styres datamaskinene via Antikristens merke?”

 

CD-0053 – ”Ugudelige politikeres synd blir folkets byrde”

 

CD-0054 – ”Misbruk av Guds kar i Antikristtilbedelse”

 

CD-0055 – ”Politisk brudd med Babylon og EU-pakten går ikke upåaktet hen”

 

CD-0056 – ”Å søke Herren gir landet trygghet og fred”

 

CD-0057 – ”EU-dyrets politikk er evig frelsesfrarøvelse”

 

CD-0058 – ”Bearbeidelse av Antikrists betalingssystem”

 

CD-0059 – ”Den norske regjering er EU-Antikrist-tilbedere”

 

CD-0060 – ”Ødeleggelse i havet ved åpningen av de 7 segl”