CD-Bok Nr. 09.

CD-0081 – ”Verden i forandring – USA – ISLAM – ISRAEL AP – LO” (Leksjon – 1.)

CD-0082 – ”Verden i forandring – USA – ISLAM – ISRAEL AP – LO” (Leksjon – 2.)

CD-0083 – ”Jerusalem og Israel i Jødenes favør” (Leksjon – 1.)

 

CD-0084 – ”Jerusalem og Israel i Jødenes favør” (Leksjon – 2.)

 

CD-0085 – ”LO’s antikristelige Jødehat – Israelhat”

 

CD-0086 – ”Kraften i Kristi kors – forsoningen”

 

CD-0087 – ”På grunn av syndefallet”

 

CD-0088 – ”På grunn av Golgata”

 

CD-0089 – ”Utforskningen av verdensrommet”

 

CD-0090 – ”Denne moderne tids barneofringer til Molok”