Hjem

Trump vil erklere ------

Trump vil erklære Jerusalem for hovedstad

 https://www.document.no/2017/12/06/trump-vil-erklaere-jerusalem-for-hovedstad/

***********************************

Trump planlegger å erklære Jerusalem som Israels hovedstad

 https://www.nrk.no/urix/_-trump-planlegger-a-erklaere-jerusalem-som-israels-hovedstad-1.13807009

***********************************

Donald Trump: «I dag anerkjenner vi det åpenbare. Jerusalem er Israels hovedstad.»

https://www.aftenposten.no/verden/i/kaJXPj/Donald-Trump-I-dag-anerkjenner-vi-det-apenbare-Jerusalem-er-Israels-hovedstad

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen – Kommenterer

Les mer …

"Investorens drøm"

«Investorenes drøm» er tilbake - ti år etter finanskrisen: – Utviklingen er urovekkende

 Martin Jacob Kristoffersen

3. des. 2017 08:59 – Oppdatert 3. des. 2017 08:59

https://www.abcnyheter.no/penger/privatokonomi/2017/12/03/195349666/investorenes-drom-er-tilbake-ti-ar-etter-finanskrisen-utviklingen-er-urovekkende

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen – Kommenterer.

Les mer …

Skriver historie ------

Evangelist: Ove Jan ludvigsen kommenterer:

Skriver historie med tilbud om voksendåp

FANT ÅPEN DØR: Ann-Christin og Harald Østerberg har startet en menighet i Frikirken med fritt dåpsvalg.

Les mer …

Samvittighetsfriheten

http://idag.no/samfunn/nyheter/samvittighetsfriheten-er-en-grunnleggende-menneskerettighet/19.27435

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen kommenterer denne linken

– Samvittighetsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet

Les mer …

De Frie Evengeliske

De frie evangeliske forsamlinger gjennom 100 år

Av: Hans Bentzen & Asbjørn Froholt

Utgiver: Elias Forlag 1908.

«Dåp i Jesu navn i De Frie Evangeliske Forsamlinger»

Les mer …