Hjem

Inkarnasjonen

Inkarnasjonen

Antikrist er også en global/internasjonal lov i seg selv!

Av evangelist: Ove Jan ludvigsen.

Les mer …

Antikristens rike --------

Antikristens rike - EU kan ingen stoppe!

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen – Kommenterer denne linken.

https://www.youtube.com/watch?v=oERcUJqnNhY

Les mer …

Vi tror ikke på -----

VI tror ikke på den samme Jesus som dere – Og dere tror ikke på den samme Jesus som vi tror på

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Les mer …

Når lovløsheten

Når lovløsheten forvrenger retten på tinget

Det vil si, lovløse lover blir overordnet lovlydige lover. Hva bebuder det? Jo, det bebuder avslutningen på denne tidshusholdningen.

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Les mer …