Hjem

Enok profeterer om lyn og torden.

Enok profeterer om lyn og torden

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Les mer …

Enok profeterer -----

Enok profeterer om himmelske jordskjelv

(Refererer til Noas utsagn)

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Dette er ganske interessant, tror også at bibelen, Jesus Selv, stadfester dette i evangeliene. Men la oss nå først se hva Enok, profeterer om dette?

Les mer …

Enok profeterer om ----

Enok Profeterer om tordenens lys

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Les mer …

Enok Profeterer om ---------

ENOK PROFETERER OM VANNFLOMMEN

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Les mer …

Enok profeterer om -------------

ENOK PÅROFETERER OM DEN EVIGE UTVELGELSE

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Vi har nå gjennom-gått en del av Enoks profetier, og vil nok ta for oss noen til, så langt en ser at de har bibelsk identitet.

Les mer …