Hjem

Enok profeterer ------------

ENOK PROFETERER OM FORFØLGELSE AV DE RETTFERDIGE OG DE RETTFERDIGES MENIGHET

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Det har alltid interessert meg og facinert meg, når jeg leser fra annet hold, og især når bibelen stadfester det!

Les mer …

Enok profeterer om kongers ------

ENOK PROFETERER OM KONGERS NEDSTØTTELSE FRA DERES TRONER

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Det er underlig og interessant, at også her er Enok, identisk med bibelen, les, vurder og tenk selv!

Les mer …

Enoks profetier ---------------

ENOKS PROFETIER OM KRISTUS JESUS MESSIAS

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Enoks 1. Bok 46: 1. Der så jeg en som hørte til tiden før tiden, og Hans hode var som hvit ull, og hos Ham var en annen som hadde en skikkelse som et menneske, og hans ansikt var fullt av nåde likesom en av de hellige engler. (Kristus).

Les mer …

Enok profeterer om -------

ENOK PROFETERER OM MENNESKESØNNEN

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Det er fantastisk å lese denne MenneskeSønn profetien som Enok formidlet fra Herren til oss.

Les mer …

Enok profeterte -----------

ENOK PROFETERTE OM NAVNET JESUS

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Også i denne profetien av Enok, finner vi noe virkelig interessant, vi finner navnet JESUS!

Les mer …