Hjem

Enok profeterer om ----

Enok Profeterer om tordenens lys

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Les mer …

Enok Profeterer om ---------

ENOK PROFETERER OM VANNFLOMMEN

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Les mer …

Enok profeterer om -------------

ENOK PÅROFETERER OM DEN EVIGE UTVELGELSE

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Vi har nå gjennom-gått en del av Enoks profetier, og vil nok ta for oss noen til, så langt en ser at de har bibelsk identitet.

Les mer …

Enok profeterer om -------

ENOK PROFETERER OM DOMMEN OVER DE FALNE ENGLER OG OVER DE UGUDELIGE KONGER

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Les mer …

Enok profeterer om --------

ENOK PROFETERER OM DE UGUDELIGE, DE MEKTIGE OG KONGENE PÅ JORDEN

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Igjen syns det som om Enoks bok har en bibelsk fortreffelighet, hva fremtidens profetier angår?

Les mer …