Hjem

Enok profeterer om -------

ENOK PROFETERER OM DEN ENE SOM VAR FØDT AV MENNESKER

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Les mer …

Enoks mulige profetier --------

ENOKS MULIGE PROFETIER OM LIVETS TRE I STADEN

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Vi kan ikke helt se bort fra at denne profetien om livets tre, som Enok profeterte om her, tilsvarer det livets tre i Eden, og det livets tre, som åpenbaringsboken taler om?

************************************************************************

Les mer …

Enok profeterte -----------

ENOK PROFETERTE OM HERRENS KOMME PÅ OLJEBERGET MED ALLE SINE HELLIGE

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Les mer …

Enok profeterer muligens ---------

ENOK PROFETERER MULIGENS OM SYND MOPT DEN HELLIGE ÅND?

Ave evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Les mer …

Enoks profetier ---------

ENOKS PROFETIER OM GOGKRIGEN PÅ ISRAEL FJELL

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Les mer …